文艺 > 言论/想法 > 社论:东京奥运不寻常的意义
最为关键的是,东京奥运是各国在疫情暴发后封城锁国,基本阻断国际人员正常交流后的首个大型实体活动,对于病毒扩散模式、各种防疫措施的有效性,乃至今后解封的方式,都有珍贵的实际参考价值。
(法新社)
Previous Next

shè lùn社论dōng jīng东京ào yùn奥运xún cháng寻常deyì yì意义

19.07.2021

联合早报

  zàilín jìn临近dōng jīng东京ào yùn huì奥运会kāi mù开幕qiángè guó各国yùn dòng yuán运动员lù xù陆续dǐ dá抵达rì běn日本zhī jì之际dōng jīng东京ào yùn cūn奥运村jìn rì近日jiē lián接连bàochūyùn dòng yuán运动员gōng zuò rén yuán工作人员guānbìngquè zhěn确诊dexiāo xi消息wèizhèguó jì国际shèng huì盛会dejǔ xíng举行méngshàngyīn yǐng阴影běnguónèiduì yú对于dōng jīng东京àozǔ wěi组委běnzhèngjiān chí坚持jǔ xíng举行ào yùn奥运yì jiàn意见fēn qí分歧pī pàn批判zhěbù mǎn不满àozǔ wěi组委deshāng yè商业lì yì利益kǎo liáng考量líng jià凌驾rì běn日本guó mín国民jiàn kāng健康dànzhī chí zhě支持者rèn wéi认为zàiguānbìngqíngsì nüè肆虐quán qiú全球dezhìànshí kè时刻ruònéngwán chéng完成ào yùn奥运sài shì赛事zhǎn xiàn展现rén lèi人类bù wèi不畏bìng dú病毒dejué xīn决心zhènkàngshì qì士气suí zhe随着gè guó各国yì miáo疫苗jiē zhòng接种rú huǒ rú tú如火如荼jìn xíng进行chú le除了jīng shen精神céng miàn层面deyì yì意义dōng jīng东京ào yùn奥运dejǔ bàn举办gèngyǐn hán隐含lìngcéngshí jì实际yì yì意义

  zhì7yuè zhōng月中rì běn日本quán guó全国jiē zhòng接种liǎngyì miáo疫苗derén kǒu人口gāngguò20%jiē zhòng接种yì miáo疫苗dechāo guò超过32%kāi fàng开放gè guó各国yùn dòng yuán运动员gōng zuò rén yuán工作人员méi tǐ媒体cóngyuánrù jìng入境cān jiā参加ào yùn奥运què shí确实cún zài存在xiǎodebìng dú病毒kuò sàn扩散fēng xiǎn风险yīn cǐ因此běnzhèngàozǔ wěi组委cǎi qǔ采取ào yùn奥运pào pào泡泡deān pái安排cān yù参与ào yùn奥运rù jìng入境dewài guó rén外国人tóngběn dì本地shè qū社区gé lí隔离qǐ lái起来chú le除了sài chǎng赛场xuǎnshǒucūnméi tǐ媒体zhōng xīn中心wài guó rén外国人bù dé不得zì yóu自由jìn chū进出shè qū社区jiā shàng加上sài chǎng赛场língguān zhòng观众zuì dà最大chéng dù程度bì miǎn避免shū rù输入xíngbìng lì病例chuán bō传播dāng rán当然ān pái安排néng fǒu能否dī shuǐ bù lòu滴水不漏háiyǒu lài有赖cān sài参赛wài guó rén外国人depèi hé配合

  bào dào报道àozǔ wěi组委gū jì估计chāo guò超过80%derù zhù入住ào yùn cūn奥运村dexuǎn shǒu选手yǐ jí以及chéngzhìbā chéng八成deméi tǐ媒体rén yuán人员jūnyǐ jīng已经jiē zhòng接种yì miáo疫苗rán ér然而yīn wèi因为gè guó各国deyì miáo疫苗jiēzhǒngchā bié差别jí dà极大suǒjiē zhòng接种debù tóng不同yì miáo疫苗debǎocēn cī参差bù yī不一bìng dú病毒chuán bō传播defēng xiǎn风险qiè shí切实cún zài存在tóng shí同时jiē chù接触cān yù参与ào yùn奥运wài guó rén外国人derì běn日本dāng dì当地gōng zuò rén yuán工作人员hái shì还是yǒukě néng可能suǒgǎn rǎn感染debìng dú病毒dàishè qū社区xuǎnshǒucūnfā xiàn发现què zhěn确诊bìng lì病例jìn yī bù进一步zuòshíledōng jīng东京ào yùn奥运pī pàn批判zhědedān yōu担忧

  bù guò不过qiánsuǒshùdōng jīng东京ào yùn奥运zàirú cǐ如此tiǎo zhàn挑战chóng chóng重重deqíng kuàng情况xiàjǔ bàn举办yǒu zhù yú有助于xiàngshì rén世人xuān shì宣示bù qū bù náo不屈不挠kè fú克服wēi jī危机dejué xīn决心jīng shen精神shì jiè世界rén mín人民jīng lì经历jìnliǎngniándeyì qíng疫情fǎn fù反复zhē teng折腾què shí确实xū yào需要yī xiē一些néngzhèn fèn rén xīn振奋人心dexiāo xi消息jǐn guǎn尽管běnzhèngzàiyìng duì应对yì qíng疫情fāng miàn方面bèi shòu备受zhǐ zé指责dànrì běn日本shè huì社会zì lǜ自律dewén míng文明jīng shen精神xiāng xìn相信duì yú对于chéng gōng成功jǔ bàn举办ào yùn奥运bìngè zhì遏制bìng dú病毒dekuò sàn扩散néngdàoyī dìng一定deshì fàn示范zuò yòng作用dāng rán当然jiàn yú鉴于bù kě不可dī gū低估debìng dú病毒kuò sàn扩散qián zài潜在fēng xiǎn风险bāo kuò包括zhǔbànfāngsuǒ yǒu所有cān yù zhě参与者dōubì xū必须gāo dù高度zé rèn责任detài du态度què bǎo确保sài shì赛事bù zhì yú不至于chéng wéi成为xīnquán qiú全球yì qíng疫情deyuán tóu源头

  zuì wéi最为guān jiàn关键deshìdōng jīng东京ào yùn奥运shìgè guó各国zàiyì qíng疫情bào fā暴发hòufēngchéngsuǒguójī běn基本zǔ duàn阻断guó jì国际rén yuán人员zhèng cháng正常jiāo liú交流hòudeshǒudà xíng大型shí tǐ实体huó dòng活动duì yú对于bìng dú病毒kuò sàn扩散mó shì模式gè zhǒng各种fáng yì防疫cuò shī措施deyǒu xiào xìng有效性nǎi zhì乃至jīn hòu今后jiě fēng解封defāng shì方式dōuyǒuzhēn guì珍贵deshí jì实际cān kǎo参考jià zhí价值xīn jiā pō新加坡jué dìng决定zhú bù逐步yì qíng疫情dàng zuò当作dì fāng地方liú xíng bìng流行病chǔ lǐ处理yǐ jīng已经yǐn qǐ引起guó jì国际méi tǐ媒体deguān zhù关注dāng jú当局jiè shí届时néngjiāngbù zài不再zhuó zhòng着重jiān cè监测měi tiān每天dehuàn bìng患病rén shù人数huòcǎi qǔ采取zǔ duàn阻断cuò shī措施děngdǎ jī打击shè huì jīng jì社会经济huó dòng活动deshǒu duàn手段ér shì而是jiāo diǎn焦点fàng zài放在zhòng zhèng重症bìng lì病例dezhì liáo治疗kòng zhì控制sǐ wáng lǜ死亡率ràngshēng huó生活jǐn kuài尽快huī fù恢复zhèng cháng正常zhèzuò fǎ做法deguān jiàn关键qián tí前提shìquán mín全民deyì miáo疫苗jiēzhǒngbì xū必须dá dào达到chénghuògènggāo

  ruòàozǔ wěi组委duì yú对于cān sài参赛rén yuán人员yì miáo疫苗jiēzhǒngdegū jì估计zhèng què正确dōng jīng东京ào yùn cūn奥运村sì hū似乎fú hé符合zhèzhòngyàoqián tí前提tiáo jiàn条件yīn cǐ因此gè guó各国fáng yì防疫dāng jú当局guān zhù关注dezhòng diǎn重点yīng gāi应该bú shì不是xuǎnshǒucūnchū xiàn出现bìng lì病例ér shì而是bìng dú病毒dekuò sàn扩散mó shì模式yǐ jí以及zhòng zhèng重症deduō guǎ多寡dāng rán当然yóu yú由于dà bù fen大部分xuǎn shǒu选手dōushìnián qīng lì zhuàng年轻力壮zhèyīn sù因素kě néng可能yǐng xiǎng影响lebìng dú病毒chuán bō传播dejié guǒ结果dàn shì但是xiāng xìn相信suǒshōu jí收集deshù jù数据hái shì还是jù bèi具备yǒu yì有意dekē xué科学cān kǎo参考jià zhí价值rú guǒ如果xuǎnshǒucūndebìng dú病毒chuán bō传播méi yǒu没有dǎo zhì导致rì běn日本shè qū社区bào fā暴发xīndedà guī mó大规模gǎn rǎn感染qúndōng jīng东京ào yùn奥运dezhèshí jiàn实践jiùyǒulezhòng dà重大yì yì意义

  dōng jīng东京ào yùn huì奥运会dechéng gōng成功bù jǐn不仅juéyùn dòng运动sài shì赛事néng gòu能够shùn lì顺利jīng cǎi精彩jìn xíng进行gèngjuénéngkòng zhì控制ào yùn奥运qī jiān期间sàihòuào yùn cūn奥运村rì běn日本shè huì社会chū xiàn出现zhòng bìng重病sǐ wáng lǜ死亡率debiāo zhǎng飙涨zhèxiāng xìn相信shìgè guó各国rén mín人民gòng tóng共同deqī pàn期盼yī dàn一旦dōng jīng东京ào yùn奥运chéng gōng成功jǔ bàn举办duì yú对于shì jiè世界yìng duì应对guānbìngqíngwú yí无疑shìleqiángxīnzhēntóng shí同时zuò wéi作为jù jí聚集gè guó各国rén yuán人员dedà xíng大型shí tǐ实体shèng huì盛会dōng jīng东京ào yùn奥运wèigè guó各国guī huà规划guó jìng国境jiě fēng解封tí gōng提供yǒu yòng有用decān kǎo参考mó shì模式duì yú对于fáng yì防疫zhuān jiā专家ér yán而言dōng jīng东京ào yùn奥运yě xǔ也许néngtí gōng提供zhēn guì珍贵deshù jù数据kuò dà扩大duìbìng dú病毒chuán bō传播yǒu xiào有效fáng yì防疫dezhī shi知识ràngrén lèi人类jǐn zǎo尽早dǎ bài打败bìng dú病毒zǒu chū走出yì qíng疫情deyīn mái阴霾