生活 > 潮流 > 奇葩口味泡面大挑战

Previous Next

qí pā奇葩kǒu wèi口味pāo miàn泡面tiǎo zhàn挑战

17.03.2023

整理:陈芳翠(实习生)

 shuōdàopāo miàn泡面dōunéngxiǎngdàonǎ xiē哪些kǒu wèi口味shìjī ròu鸡肉shāhái shì还是gā lí咖喱
 běn qī本期cháoshén me什么wèijiè shào介绍kuǎndú shù yī zhì独树一帜depāo miàn泡面kǒu wèi口味tiǎo zhàn挑战deshì jué视觉wèi lěi味蕾

1)zhēn zhū珍珠nǎi chá奶茶

 nǎi chá奶茶yī zhí一直dōushìhěnshòunián qīng rén年轻人huān yíng欢迎deyǐn pǐn饮品pāo miàn泡面jié hé结合huìgěirén men人们dài lái带来zěn yàng怎样dexīntǐ yàn体验mǎ lái xī yà马来西亚denǎi chá奶茶gōng sī公司lián shǒu联手dāng dì当地demiàn tiáo面条gōng sī公司tuī chū推出lezhèkuǎntóngxúnchángdepāo miàn泡面

 zhèkuǎnpāo miàn泡面gēng huàn更换diàoleyǐ wǎng以往shú xī熟悉depāo miàn泡面pèi liào配料biàn chéng变成lehántángdetiáowèibāonǎi chá奶茶detāngfěnyǐ jí以及bāoyǒujiáojìndezhēn zhū珍珠bù jǐn rú cǐ不仅如此shāng jiā商家háié wài额外tí gōng提供legēnxiǎoxī guǎn吸管ràngkě yǐ可以zàichīmiàndetóng shí同时néngdàoQtándezhēn zhū珍珠kě yǐ可以shuōshìfēi cháng非常tiē xīn贴心deshè jì设计

2)màiyù mǐ玉米(Purple buckwheat)

 zǐ sè紫色huòshìzuìàideyán sè颜色bù guò不过zhè gè这个yán sè颜色dā pèi搭配dàopāo miàn泡面shànghuìbú huì不会shǐ使méitóuzhòuhuái yí怀疑dechīxìngzhèkuǎnmàiyù mǐ玉米fāng biàn miàn方便面lì zhì立志yàoyònglěng yàn冷艳mí rén迷人dezǐ sè紫色miàn tiáo面条dǎ pò打破duìdebù hǎo不好guān gǎn观感

 qí shí其实miàn bǐng面饼dezǐ sè紫色lái yuán yú来源于màidekǒu gǎn口感pǔ tōng普通depāo miàn泡面yàogèng jiā更加shùnhuájìndàoshí zú十足xiāng bǐ相比nà xiē那些kàotiáoliàobāowèidepāo miàn泡面zhèkuǎnyàogèng jiā更加yíngyǎngjiànkāngò

3)jiè mo芥末dàn huáng蛋黄jiàng(Wasabi Mayo)

 zhèkuǎnpāo miàn泡面demíng chēng名称huòhuìràngxiǎngtuì bì sān shè退避三舍rán ér然而zhīdàozhè gè这个qí guài奇怪depāo miàn泡面zǔ hé组合kě shì可是céngbèihǎi wài海外zhī míng知名zhǔpíng xuǎn评选wèiquán qiú全球shíhǎo chī好吃pāo miàn泡面zhī yī之一ò

 xīn là辛辣dejiè mo芥末wèikǒu gǎn口感dā pèi搭配róuhuálüè dài略带suān wèi酸味dedàn huáng蛋黄jiàngliǎngzhǒngdú tè独特fēng wèi风味depèng zhuàng碰撞huìchūzěn yàng怎样dehuǒ huā火花shìshìbiàn便zhī

4)diāo yú鲷鱼tāngyòu zi柚子(Sea Bream Dashi Yuzu )

 rè hū hū热乎乎depāo miàn泡面kě néng可能bù zú wéi qí不足为奇dàncéngtīng shuō听说guòhái yǒu还有tuī jiàn推荐jiābīnglěngchīdepāo miàn泡面ma

 zhèkuǎnlái zì来自rì běn日本dediāo yú鲷鱼tāngyòu zi柚子wèipāo miàn泡面bù jǐn不仅wèi dào味道dezǔ hé组合shǎo jiàn少见hái shì还是kuǎnguān fāng官方píng jià评价wèilěngchīgèngměi wèi美味depāo miàn泡面

 jiè shào介绍zhèkuǎnpāo miàn泡面demiàn bǐng面饼rèn xìng韧性hěnhǎoyòngrè shuǐ热水jiǔpàobú huì不会xiàngpǔ tōng普通pāo miàn泡面yī yàng一样ruǎnzhǎngérjiā rù加入bīng kuài冰块lěngchīgèngnéngdàichūmiàn tiáo面条dejiáojìnkǒu gǎn口感lái

 tāngdexiān wèi鲜味shì yǐ是以diāo yú鲷鱼zhījiā shàng加上shēng jiāng生姜hǎi dài海带jī ròu鸡肉wéi zhǔ为主bàn suí伴随zheqīng shuǎng清爽deyòu zi柚子xiāng wèi香味shì bù shì是不是ràngyǒu zhǒng有种xiǎngchīshàngyī kǒu一口dechōng dòng冲动

5)lán sè蓝色sàngshīxióng(Zomramen)

 zhèkuǎnpāo miàn泡面kān chēng堪称shìduìgǎn guān感官dejí xiàn极限tiǎo zhàn挑战qīng xīn清新tuō sú脱俗delán sè蓝色miàn tiáo面条yòngrè shuǐ热水chōngpàosuǒ yǒu所有tiáo wèi liào调味料hòugèngshìliántāngdōubiàn chéng变成leyōu yù忧郁delán sè蓝色biédān xīn担心miàn tiáo面条delán sè蓝色kě bu shì可不是rén gōng人工sè sù色素tiáochéngdeér shì而是cǎi yòng采用lezhǒnglán zǎo蓝藻tí qǔ提取dechúnzhí wù植物sè sù色素duìrén tǐ人体wú hài无害rù kǒu入口hòubú huì不会ràngshé tou舌头rǎn sè染色fàng xīn放心shí yòng食用

 cǐ wài此外zhèkuǎnfāng biàn方便miàndederè liàng热量pǔ tōng普通pāo miàn泡面láideměifènmiànzhǐ yǒu只有bù dào不到260dà kǎ大卡érpǔ tōng普通fāng biàn miàn方便面měi100gjiùdá dào达到430dà kǎ大卡zuǒ yòu左右

 由于以上介绍的泡面未必能在本地市场找得到,因此早报校园的小编们自行配搭了另外几款奇葩口味:豆花、美禄恐龙、咖椰绿茶、辣椒冰淇淋和珍珠奶茶。点击视频,看看哪个食材搭配了泡面出乎意料的好吃!