新闻 > 专题 > 一笔一划皆是情(下)
李怡静平常就爱抄写名句诗集,还喜欢用书写的方式进行文字创作。
图片:李健玮摄
童言童语:你可以在此DIY笔记本,一本更具个人风格的笔记本,或许会成为你坚持手写的动力!
图片:互联网
草根书室:与陌生人在纸上以字迹相会,用最纯朴的手写文字交换情绪。
图片:互联网
小红书/祺白石:看一看祺白石的主页,你会明白字体远 没有内容更重要。
图片:互联网
小红书/波赫曼庄园:将电脑系统性文字“翻译”成独属于自己的字迹,让原本千篇一律的文字在视觉上有了新的定义,被赋予了“性格”。
图片:互联网
Instagram/@shawna.calligraphy:比起网上分享的多道复杂工序,在@shawna. calligraphy的帐号上你将看到最简单便捷的手账制作 方法。
图片:互联网
Instagram/@writewhitepaper:比起使用方式略微繁琐的毛笔,以及手写时普遍都会用到的圆珠笔或中性笔,@ writewhitepaper选择了彩色软笔来书写一些正能量的语录。
图片:互联网
Previous Next

huàjiēshìqíngxià

03.05.2023

报道:林思慧、余欣怡(实习生)

 cóng2024nián,Nshuǐ zhǔn水准gōng yì工艺jī chǔ基础huá wén华文kǎo shì考试deshíyòngwénxiàng mù项目huìshǐ yòng使用diàn nǎo电脑zuòkǎo shēng考生kànwányī gè一个jiǎ shè假设dewǎng luò网络tiēwénhòubù bì不必zàidá àn答案juǎnshàngshū xiě书写huá wén华文huí dá回答ér shì而是yòngdiànnǎohàn yǔ pīn yīn汉语拼音shū rù输入chūyī gè一个chāo guò超过75dehuí yìng回应jiùxiàngshìzàihuí fù回复shè jiāo社交méitǐ tiē体贴wényī yàng一样rú cǐ如此shìwèi le为了ràngxué sheng学生néngzhuó zhòng着重zhǎng wò掌握nèi róng内容bù zài不再bèiwén zì文字shū xiě书写shù fù束缚zhù

 zhōng xué中学huá wén华文jiào shī教师yuánhóng(54suìbiàn便biǎo shì表示suí zhe随着kē jì科技dejìn bù进步rì cháng日常shēng huó生活zhōngxū yào需要shū xiě书写huá wén华文deshí hòu时候yuè lái yuè越来越shǎojí shǐ即使shìjiē chù接触huá wén华文zuìduōdehuá wén华文jiào shī教师suí zhe随着jiào yù教育shù mǎ huà数码化yuè lái yuè越来越duōdediàn zǐ电子jiāoxuéyuánpíng cháng平常zàikè táng课堂shàngwèi bì未必yǒujī huì机会shū xiě书写huáwén zì文字

 dào:“yīn cǐ因此zàijiào dǎo教导huá wén华文chéng dù程度jiàoruòdexué sheng学生shínéng gòu能够jiāngshí jiān时间jīng lì精力zī yuán资源zhuǎn yí转移dàojiā qiáng加强tā men他们detīngshuōshìgèngyǒuxiào yì效益deshì qíng事情

 dàn shì但是jí shǐ即使yǒutiānjìn rù进入dàoquán miàn全面shù mǎ huà数码化deshí dài时代yuánhóngrèn wéi认为yōng yǒu拥有shū xiě书写huá wén华文denéng lì能力réng rán仍然shìbì yào必要dejiě shì解释:“huá wén华文hàn zì汉字cóngxiàng xíng wén zì象形文字yǎn huà演化érláihuàdōuyǒu zhe有着wén huà文化lì shǐ历史yì yì意义shèn zhì甚至shìbǐ huà笔画deshùn xù顺序dōuyǒu zhe有着dezhòng yào xìng重要性zhè xiē这些dōushìbù néng不能bèishě qì舍弃de

 duìqiūxīnhuìshēnyǒutóng gǎn同感ruò shì若是zhījiānghuá wén华文dàng zuò当做gōu tōng沟通degōng jù工具zhǎng wò掌握hǎotīngshuōhuò xǔ或许jiùzú gòu足够ledàn shì但是zhēn zhèng真正yàoxué xí学习huá wén华文liǎo jiě了解huá wén华文shū xiě书写huá wén华文denéng lì能力fēi cháng非常zhòng yào重要

 “jīng cháng经常zàizì jǐ自己deshè jiāo社交méi tǐ媒体shàngfēn xiǎng分享shǒuxiě zì写字yī xiē一些rì jì日记piàn duàn片段xī wàng希望zhè yàng这样néngràngshēn biān身边depéng yǒu朋友rèn shi认识dào shǒu到手xiě zì写字demèi lì魅力


xiě zì写字

 rè ài热爱shǒu xiě手写huá wén华文huò zhě或者xiǎng yào想要kāi shǐ开始cháng shì尝试shǒu xiě手写debù fáng不妨cān yù参与xiàmiàndexiǎohuó dòng活动

tóngyántóng

 rú guǒ如果gāngchūshǒu xiě手写dehuò zhě或者rè ài热爱shǒu xiě手写xī wàng希望kě yǐ可以cónggèng duō更多jiǎo dù角度wā jué挖掘wén zì文字demèi lì魅力,“tóngyántóngwú yí无疑shìyī gè一个hěnshì hé适合dechǎng suǒ场所

 nèibiàn便néngkàn dào看到xǔ duō许多ér tóng儿童huìběnchōng mǎn充满tóng xīn童心denián dài年代wán jù玩具zàixíngzhīzhōngshàngchǎngxún zhǎo寻找tóng nián童年delǚ chéng旅程lǚ tú旅途zhōngjiāngxué huì学会cónghái tóng孩童dejiǎo dù角度huò qǔ获取chuàng zuò创作líng gǎn灵感jiǎn dān简单míng liǎo明了bìng qiě并且piān fu篇幅jiǎn jié简洁dewén zì文字yǐn fā引发rén men人们shēn sī深思

 cǐ wài此外kě yǐ可以zàiDIYbǐ jì běn笔记本jiāngyuán běn原本pǔ sù朴素debǐ jì běn笔记本huàn rán yī xīn焕然一新wèixiěhǎohuòjí jiāng即将chuàng zuò创作dewén zì文字chuān穿shàngxīn”。běngènggè rén个人fēng gé风格debǐ jì běn笔记本huòhuìchéng wéi成为jiān chí坚持shǒu xiě手写dedòng lì动力


cǎo gēn草根shūshì

 “tū rán突然xiězhù fú祝福gěimò shēng rén陌生人xiānláiyuànwǒ men我们zuó tiān昨天cōng míng聪明qù nián去年zì yóu自由

 shǒu xiě手写dexíng shì形式gōu tōng沟通dà bù fen大部分shí hòu时候dōushìshú rén熟人jìn xíng进行dān fāng单方miàndejiāo liú交流huòxū yào需要jiàocháng deděng dài等待cái néng才能shōu dào收到huí yīn回音dànzàicǎo gēn草根shūshìdeyī gè一个xiǎojiǎoluòkě yǐ可以zàixiězhù fú祝福detóng shí同时yuè dú阅读tā rén他人liú gěi留给deyǔ lù语录jiāngdài huí带回jiāmò shēng rén陌生人zàizhǐshàngzì jì字迹xiāng huì相会yòngzuìchún pǔ纯朴deshǒu xiě手写wén zì文字jiāo huàn交换qíng xù情绪zhèjì shì既是mò shēng rén陌生人zhī jiān之间dewēn nuǎn温暖gèngshìkuà yuè跨越shí kōng时空dezhù fú祝福kuàiláiyòngdezì jì字迹wēn nuǎn温暖xiàyī gè一个yǒu yuán有缘rénba

shǒuxiě zì写字rén

chú le除了rì jì日记wàiháinéngshū xiě书写shén me什么nèi róng内容shè jiāo社交méi tǐ媒体réngào sù告诉shǒu xiě手写shìzì yóu自由érlìng rén令人yú yuè愉悦deguò chéng过程wú xū无需jiū jié纠结nèi róng内容xíng shì形式

1)xiǎo hóng小红shūbáishí

 “méijiànguòdà hǎi大海dà hǎi大海méijiànguòyě xǔ也许jiù shì就是dà hǎi大海zhǐ shì只是méijiànguò

 zǒng shì总是zì jǐ自己zì tǐ字体bù hǎo不好kànjué de觉得shǒu xiě手写chū lái出来denèi róng内容háo wú毫无shì jué视觉měi gǎn美感”?kànkànbáishídezhǔ yè主页huìmíng bai明白zì tǐ字体yuǎnméi yǒu没有nèi róng内容gèngzhòng yào重要

 yuán chuàng原创shī rén诗人báishíshǒu xiě手写duǎnpiānxiàn dài现代shīchū quān出圈cóngyì xiǎng bù dào意想不到dejiǎo dù角度tàn xún探寻shì jiè世界hái zi qì孩子气bāndezì jì字迹shìliàng diǎn亮点zhī yī之一zhàkànfǎng fú仿佛shī jù诗句dōuchū zì出自yī gè一个hái tóng孩童wán měi完美zì tǐ字体yǐn fā引发dú zhě读者gòng míng共鸣detóng shí同时qí zhōng其中nèi róng内容lìngxǔ duō许多rényǒu gǎn ér fā有感而发

2)xiǎo hóng小红shūmànzhuāng yuán庄园

 xǔ duō许多rénhuìshǒuchāomíng jù名句quèbìngzhī dào知道qí zhōng其中deyì yì意义zàinǎ lǐ哪里zàimànzhuāng yuán庄园dezhǔ yè主页dá àn答案huìjí kè即刻chūshuǐ miàn水面zhāi chāo摘抄dejué dà bù fen绝大部分dōushìhuá wén华文shī jù诗句shū jí书籍deyǔ lù语录jiāngdiàn nǎo电脑xì tǒng xìng系统性wén zì文字fān yì翻译chéngshǔ yú属于zì jǐ自己dezì jì字迹ràngyuán běn原本qiān piān yī lǜ千篇一律dewén zì文字zàishì jué视觉shàngyǒulexīndedìng yì定义bèifù yǔ赋予lexìng gé性格”。

 cǐ wài此外,“mànzhuāng yuán庄园huìjìn xíng进行xǔ duō许多shū jí书籍fēn xiǎng分享tōng guò通过zhāi chāo摘抄shūzhōngduǎn jù短句yǐ jí以及pèiwénzhōngduì yú对于nèi róng内容dejiǎn jiè简介gè rén个人degǎn shòu感受gòudú zhě读者dexìng qu兴趣

3)Instagram:@shawna.calligraphy

 jìn nián lái近年来wǎng shàng网上liú chuán流传zhegè shì gè yàng各式各样zhì zuò制作shǒuzhàng(Journal)defāng fǎ方法fù zá复杂má fan麻烦chéng dù程度zàizhú jiàn逐渐tí shēng提升yīn cǐ因此xǔ duō许多rénhuìzàixiǎng yào想要cháng shì尝试zhì zuò制作shǒuzhàngshíyǒuxǔ duō许多gù lǜ顾虑bú huì不会huà huà画画huò zhě或者zì tǐ字体bù hǎo不好kàndōuràngtā men他们shíwǎnbì mén gēng闭门羹”。dànzài@shawna.calligraphydezhàng hào帐号shàngjiāngkàn dào看到zuìjiǎn dān简单biàn jié便捷deshǒuzhàngzhìzuòfāng

 shǐ yòng使用bù tóng不同yán sè颜色deyíng guāng bǐ荧光笔wèishǒuzhàngshàngxiǎo xiǎo小小dejiǎnbǐ huà笔画diǎn zhuì点缀yán sè颜色jiǎn dān简单deyán sè颜色dà fú dù大幅度deliú bái留白jiǎn duǎn简短dewén zì文字shǐ使shǒuzhàngyǒu qù有趣yòushīzhěng jié整洁bǐ qǐ比起wǎng shàng网上fēn xiǎng分享deduōdàofù zá复杂gōng xù工序zhè zhǒng这种fāng shì方式dezhí xíng执行kōng jiān空间jiùlebù shǎo不少érchéng pǐn成品dexiào guǒ效果tóng yàng同样fēi cháng非常měi guān美观

4)Instagram:@writewhitepaper

 bǐ qǐ比起shǐ yòng使用fāng shì方式lüè wēi略微fán suǒ繁琐demáo bǐ毛笔yǐ jí以及shǒu xiě手写shípǔ biàn普遍dōuhuìyòngdàodeyuán zhū bǐ圆珠笔huòzhōngxìng,@writewhitepaperquèxuǎn zé选择lecǎi sè彩色ruǎnláishūxiěyī xiē一些zhèngnéng liàng能量deyǔ lù语录máo bǐ毛笔shū fǎ书法tóng lǐ同理xià bǐ下笔zhòngdehuàbǐ huà笔画huìyī xiē一些xià bǐ下笔qīngbǐ huà笔画huìyī xiē一些jié hé结合jiǎo dù角度zī shì姿势rú tóng如同zuòshuǐ mò huà水墨画yī bān一般xiěchūxíngxíngshì jué视觉xiǎng shòu享受dezì tǐ字体dāng rán当然tǎng ruò倘若bǎ wò把握bù hǎo不好shū xiě书写fāng shì方式kě yǐ可以xuǎn zé选择bǐ tóu笔头piāndecǎi sè彩色mǎ kè马克láidài tì代替

 zhè yàng这样deshǒu xiě手写fāng shì方式zì tǐ字体fēi cháng非常shì hé适合xué sheng学生dǎngzàizhì zuò制作fù xí复习bǐ jì笔记shíshǐ yòng使用bù tóng不同deyán sè颜色duìzhīzhìdiǎnjìn xíng进行fēn lèi分类zàizhì zuò制作shēng rì hè kǎ生日贺卡shíhuìràngpéng yǒu朋友yǎn qián眼前liàng