新闻 > 本地 > 食物“拯救”行动
FOOD RESCUE创办人郑春林透露在新加坡,浪费指数排名第一的是塑料,其次就是食物。
郑春林将多余的下架蔬果放进车后箱,送往全岛各地的“丰盛冰箱”。
“拯救行动”任务完成,新西兰学生Amber正在选取要带回家的水果。
志愿者“拯救”了数十公斤的蔬果。
FOOD RESCUE创办人郑春林(左)与蔬果店店主叶永耀。
下架的茄子,稍微呈现干瘪状态,不新鲜但仍可被食用。
Previous Next

shí wù食物zhěng jiù拯救xíng dòng行动

06.05.2019

李妙楠/义安理工学院

 jié yuē节约liáng shí粮食kě yǐ可以bǎo hù保护huán jìng环境yǒu rén有人kě néng可能bù jīn不禁yí huò疑惑jié yuē节约liáng shí粮食gēnhuánbǎo yǒu保有shén me什么guān xì关系

 zǐ xì仔细fēn xī分析yuán yīn原因shìshēng chǎn生产liáng shí粮食xū yào需要yòngdàodezì rán zī yuán自然资源bāo kuò包括leshuǐtǔ dì土地féi liào肥料rú guǒ如果shí wù食物méi yǒu没有bèiwán quán完全shí yòng食用jiù shì就是làng fèi浪费lezhè xiē这些shēng chǎn生产shí wù食物detóu rù投入zàizhè gè这个zì rán zī yuán自然资源yuè lái yuè越来越quēdeshí dài时代làng fèi浪费zī yuán资源jiùděngtónghuī huò挥霍dì qiú地球zī yuán资源pò huài破坏huán jìng环境zàifù zá复杂yī xiē一些shípǐnshēngchǎnguò chéng过程háijīng guò经过jiā gōng加工bāo zhuāng包装yùn shū运输děngcéng céng层层huán jié环节jiāshàngyòng yú用于jiā gōng加工dejī qì机器huìpái fàng排放yǒu dú有毒qì tǐ气体huìzhí jiē直接duìhuán jìng环境zào chéng造成jù dà巨大fù miàn负面yǐng xiǎng影响

 ruòshìzàizhōu wǔ周五shàng wǔ上午dexiǎo yìn dù小印度yán zhe沿着Buffalo Roadmǎicàisàn bù散步huìkàn dào看到zhè me这么yī qún一群réntuīzhuó shǒu着手tuī chē推车huòpěngzhezhǐ xiāng纸箱yán tú沿途xún wèn询问shū cài蔬菜tān fàn摊贩shì fǒu是否yǒuyàodiū qì丢弃deshūguǒruòtān fàn摊贩dehuí dá回答shìyǒunà me那么zhèqúnrénjiù yào就要shí shī实施tā men他们dezhěng jiù拯救xíng dòng行动lezhè xiē这些shí wù食物zhěng jiù拯救zhělái zì来自SG FOOD RESCUEzhè gè这个zǔ zhī组织zài2018nián4yuèchéngchuàng bàn rén创办人zhèngchūnlín39suìshuōzàixīn jiā pō新加坡làng fèi浪费zhǐ shù指数pái míng排名deshìsù liào塑料qí cì其次jiù shì就是shí wù食物èr zhě二者dōuhuán jìng环境yǒu zhe有着mì qiè密切lián xì联系

 FOOD RESCUEzhì yuàn zhě志愿者tōng guò通过zhěng jiù拯救yàobèidiū qì丢弃deshūguǒshí pǐn食品jiǎn shǎo减少běn dì本地shí wù食物làng fèi浪费dexiàn xiàng现象zhì yuàn zhě志愿者huìduìzhè xiē这些shūguǒjìn xíng进行zuì hòu最后chǔ lǐ处理rēng diào扔掉fǔ làn腐烂deshūguǒliú xià留下háishí yòng食用derán hòu然后gè zi各自dài huí带回jiāshí yòng食用huò zhě或者sòng gěi送给lín jū邻居péng yǒu朋友zhì yuàn zhě志愿者biǎo shì表示yī bān一般rénruòfā xiàn发现shūguǒshāoyǒuhēi bān黑斑huòhuángjiùhuìháo bù yóu yù毫不犹豫jiāngdiū qì丢弃rán ér然而zhè gè这个zuò fǎ做法shìzhèng què正确delǐ lùn理论shàngrú guǒ如果shí wù食物méi yǒu没有wán quán完全fǔ huài腐坏shíyòngzhězhǐ yào只要làndiàodebù fèn部分qiē chú切除qí yú其余bù fèn部分hái shì还是kě yǐ可以shí yòng食用de

 FOOD RESCUEzhì yuàn zhě志愿者duō shù多数wèituì xiū退休rén shì人士jiā tíng家庭zhǔ fù主妇huòrénshìqí zhōng其中wèiyǒusānwèinián yòu年幼hái zi孩子dejiā tíng家庭zhǔ fù主妇Nurulzàishòufǎng访shíbiǎo shì表示jiāréndōuzhī chí支持zì jǐ自己láidāngzhì yuàn zhě志愿者zhì yuàn zhě志愿者zhōngbāo kuò包括lenián qīng rén年轻人suīrén shù人数duōdànquèzhèng míng证明réngyǒu nián有年qīngrénài xī爱惜shí wù食物

 Amber20suìlái zì来自xīn xī lán新西兰mù qián目前jiù dú就读xīn jiā pō guó lì dà xué新加坡国立大学jīn nián今年yī yuè一月jiā rù加入FOOD RESCUEháng liè行列zàikè yú课余shí jiān时间cān yù参与zhěng jiù拯救shí wù食物xíng dòng行动huānchīshū cài蔬菜shuǐ guǒ水果rú guǒ如果dàihuí qù回去chīwánjiùhuìgēnshì yǒu室友fēn xiǎng分享

 yǒu xiē有些diàn zhǔ店主cháng qī长期jǐ yǔ给予FOOD RESCUEzhī chí支持tā men他们huìjiāngzì jǐ自己xiàjiàdeshūguǒchǔ cún储存qǐ lái起来děngFOOD RESCUEshàng mén上门shízàizhěngxiāngjuānchūbù jǐn rú cǐ不仅如此zhè xiē这些rè xīn热心dediàn zhǔ店主háihuìé wài额外zèng sòng赠送xīn xiān新鲜shūguǒlì rú例如diàn zhǔ店主yǒngyào耀41suìshuōwèi le为了què bǎo确保gù kè顾客mǎidàodedōushìyōu zhì优质shūguǒshūguǒruò shì若是sāntiānnèiméi yǒu没有shòu mài售卖chū qù出去jiùbì xū必须xiàjiàyīn wèi因为yuàn yì愿意kàn dào看到shūguǒbái bái白白bèidiū qì丢弃yǒngyào耀jiùnà xiē那些shūguǒjuān gěi捐给FOOD RESCUE

 shì shí shàng事实上bǎi fēn zhī百分之shídexiàjiàshūguǒdōushìshí yòng食用deyǒngyào耀shuōzhīxī wàng希望néngjiǎn shǎo减少shí wù食物làng fèi浪费zhǐ yào只要tā men他们yuàn yì愿意chīzhè xiē这些xiàjiàdeshūguǒyàomiǎn fèi免费sòngwú suǒ wèi无所谓 chú le除了shūguǒdiàn pù店铺shòu mài售卖jiā gōng加工shí pǐn食品yǒngyào耀huìjí jiāng即将guò qī过期deshí pǐn食品sòngchū qù出去yǒngyào耀jīng yíng经营shūguǒdiànshíèrniánfēi cháng非常liǎo jiě了解nóng zuò wù农作物lái zhī bù yì来之不易kuàng qiě况且shēng chǎn生产zhòng zhí种植shí wù食物deguò chéng过程huìwū rǎn污染huán jìng环境yīn cǐ因此xī wàng希望zàixī shēng牺牲lehuán jìng环境yǐ hòu以后háiyǒu rén有人ài xī爱惜shí wù食物

 FOOD RESCUEdezhǔ yào主要huó dòng活动dì diǎn地点gòng yǒu共有liǎngchùchú le除了xiǎo yìn dù小印度hái yǒu还有chùzàibā xī bān ràng巴西班让wèi yú位于xiǎo yìn dù小印度dezhěng jiù拯救xíng dòng行动dìngzàiměixīng qī wǔ星期五de10diǎn30fēnzhì11diǎn30fēnzuǒ yòu左右érbā xī bān ràng巴西班让dehuó dòng活动ān pái安排zàiměixīng qī sì星期四huòxīng qī liù星期六deshàng wǔ上午9diǎn45fēnzhìxià wǔ下午1diǎnshí fēn时分huódòngnèiróngdà zhì大致xiāng tóng相同

 yǒu shí hou有时候xiàjiàdeshūguǒtàiduōzhì yuàn zhě志愿者lǐng qǔ领取wánhòuréngyǒudà pī大批yú liú余留yú liú余留deshí wù食物huìbèiyùndàoquán dǎo全岛shèyǒufēng shèng丰盛bīng xiāng冰箱Magic Fridgedelóu xià楼下miǎn fèi免费gōng yìng供应gěiyǒuxū yào需要dejū mín居民fēng shèng丰盛bīng xiāng冰箱shìyóujīnggōng mín公民xúnhuìbáiqiáoshāshuǐ guǒ水果tān fàn摊贩hé zuò合作dexiàng mù项目fēn bù分布zàidán bīn ní淡滨尼yì shùn义顺nánnǚ huáng zhèn女皇镇yǐ jí以及huā lā gōng yuán花拉公园xī wàng希望tōng guò通过gòng xiǎng共享shí wù食物jiǎn shǎo减少shí wù食物làng fèi浪费bìngwèibù fèn部分pín kùn贫困jiā tíng家庭jiǎn shǎo减少kāi zhī开支wèifēng shèng丰盛bīng xiāng冰箱tí gōng提供huò yuán货源shìFOOD RESCUEdeměi zhōu每周rèn wù任务zhī yī之一jù xī据悉FOOD RESCUE měi zhōu每周dōuhuìwèifēng shèng丰盛bīng xiāng冰箱tí gōng提供jiāng jìn将近100gōng jīn公斤deshí wù食物

zhēn xī珍惜shí wù食物deguān niàn观念yàocóng xiǎo从小péi yù培育nà me那么cóng shì从事jiào yù教育háng yè行业derényòushìrú hé如何jiào dǎo教导xué sheng学生yǒu guān有关shí wù食物dekè tí课题

 móuxiùqīng43suìcóng shì从事yòujiāogōng zuò工作shí fēn十分zhù zhòng注重hái zi孩子shì fǒu是否ài xī爱惜shí wù食物xué xiào学校huìjiào dǎo教导xiǎo péng yǒu小朋友zàiyòng cān用餐qiántí qián提前gào zhī告知shí táng食堂ā yí阿姨zì jǐ自己suǒdeshí wù食物fèn liàng分量bì miǎn避免chīwánlàng fèi浪费shí wù食物
 
 móuxiùqīngháihuìzàikè táng课堂shàngbō fàng播放pínyī xiē一些guān yú关于pín kùn贫困guó jiā国家rén mín人民quē fá缺乏shí wù食物deshì pín视频gěixué sheng学生kànràngxiǎo péng yǒu小朋友chǎn shēng产生tóng lǐ同理xīnjiùshě dé舍得làng fèi浪费shí wù食物lechú le除了shìmíngjiào shī教师tóng shí同时shēnwèimǔ qīn母亲demóunǚ shì女士zàijiāzhōnggèng jiā更加yán gé严格yāo qiú要求zì jǐ自己dehái zi孩子zhēn xī珍惜shí wù食物

 xīn jiā pō新加坡suīshìxiǎoguódàn shì但是zī yuán fēng fù资源丰富quèràngchéng wéi成为quán qiú全球shēng chǎn生产lā jī垃圾dezhǔ yào主要guózhī yī之一huán jìng环境diào chá调查tǒng jì统计xiǎn shì显示xīn jiā pō新加坡zàiguò qù过去shíniánpíng jūn平均měi nián每年làng fèi浪费leyuē720000gōng dūn公吨deshí wù食物shí wù食物làng fèi浪费duìfā zhǎn zhōng guó jiā发展中国家shìgōng píng公平dejié yuē节约liáng shí粮食shìměirénzhīxū yào需要fù yǔ赋予diǎnnǔ lì努力jiùnéngshí jiàn实践dehuánbǎoxíngdòngFOOD RESCUExī wàng希望tōng guò通过tā men他们dexíng dòng行动hū yù呼吁zhòng rén众人jǐnmǎisuǒshí wù食物fèn liàng分量