新闻 > 本地 > 15秒即可爆红的TikTok世代
沈炜竣在TikTok创造“变脸师傅”的角色。(受访者提供)
跆拳道好手黄名纬和偕父亲合拍“整蛊”视频。
Previous Next

15miǎojí kě即可bàohóngdeTikTokshì dài世代

09.10.2021

联合早报

 duǎnshì pín视频píng tái平台TikTokjìn nián近年bàohóngyuè lái yuè越来越duōběn dì本地yì rén艺人yuè yuè yù shì跃跃欲试zàipíng tái平台shàngzhì zuò制作gè lèi各类qù wèi趣味shì pín视频shì jiè gè dì世界各地dewǎng mín网民hù dòng互动lián hé zǎo bào联合早报jì zhě记者fǎng wèn访问yī xiē一些yì rén艺人liǎo jiě了解gāipíng tái平台dejīngyíngzhīdào

 měi guó美国yì shù jiā艺术家ān·huò ěr霍尔Andy Warholshàng shì jì上世纪60nián dài年代shuōguòzàiwèi lái未来rén rén人人jiēyǒujī huì机会quán qiú全球bàohóng15fēn zhōng分钟In the future, everyone will be world-famous for 15 minutesdànshīsuàn le算了zàiduǎnshì pín视频dāng dào当道dejīn tiān今天15miǎojiùzú yǐ足以ràngyī gè一个rénbàohóng

 lián hé zǎo bào联合早报fǎng wèn访问běn dì本地yì rén艺人chénwěijùnliǎo jiě了解gāipíng tái平台dejīngyíngzhīdào

chénwěijùnbiànshēnbiàn liǎn变脸shī fu师傅 yòngTikTokchuán chéng传承xì qǔ戏曲
 lǎosàitáo yuán桃源cháojù tuán剧团bānzhǔchénwěijùnjīn nián今年4yuèshàng zài上载yī gè一个TikTokshì pín视频shì pín视频suīduǎndànyǒuzhǔ tí主题zàipiàn zhōng片中rénshìèrjiǎoyī gè一个shìbiàn liǎn变脸shī fu师傅yī gè一个shìtú dì徒弟qù wèi趣味fāng shì方式jiè shào介绍xì qǔ戏曲chuán dá传达zhèng miàn正面xìn xī信息5yuè fèn月份zàiyī gè一个míng wèi名为yǒuhuī zhāng徽章madeshì pín视频jǐnkòuqiánhǎi jūn海军jūn guān军官dàikǒu zhào口罩zhì wèn质问ān quán安全jù lí距离dà shǐ大使dehuī zhāng徽章zàinǎ lǐ哪里dexīn wén新闻shì jiàn事件tú dì徒弟tí xǐng提醒biàn liǎn变脸shī fu师傅dàikǒu zhào口罩biàn liǎn变脸shī fu师傅biàn便biǎo yǎn表演leduànbiàn liǎn变脸jué huó绝活zhǐzì jǐ自己yǒuhěn duō很多masksyīng wén英文zhǐkǒu zhào口罩zhǐmiàn jù面具xiāng dāng相当dòu qù逗趣

 chénwěijùngào sù告诉běn bào本报TikTokshēnshòunián qīng rén年轻人huān yíng欢迎xī wàng希望tòu guò透过píng tái平台xì qǔ戏曲wén huà文化jiè shào介绍gěitā men他们zhì yú至于wèi hé为何chuàng zào创造biàn liǎn变脸shī fu师傅jiǎojiě shì解释shuōzàihù wài户外biǎo yǎn表演deshí hòu时候fā xiàn发现hěn duō很多nián qīng rén年轻人duìbiàn liǎn变脸tè bié特别gǎnxìng qu兴趣gāng hǎo刚好huìbiàn liǎn变脸jiùshè jì设计zhè wèi这位biàn liǎn变脸shī fu师傅ràngnián qīng年轻yī dài一代yǒuxìng qu兴趣kànxià qù下去wǒ men我们màn màn慢慢huìràngxì bān戏班deqián bèi前辈zī shēn资深yǎn yuán演员shàngTikTokxiàn zài现在yīn wèi因为yì qíng疫情wú fǎ无法ràngtàiduōréncān yù参与xiāncóngkāi shǐ开始tuánzhù míng著名decháoyǎn yuán演员zhōngmù lán木兰céngliàng xiàng亮相shì pín视频bàn yǎn扮演tú dì徒弟demǔ qīn母亲

 shì pín视频zuì cháng最长30miǎodànchénwěijùndehuāshàngliǎngtiānjiǎn jí剪辑hái hǎo还好bú shì不是gū jūn zuò zhàn孤军作战yǒujūn shī军师bāng máng帮忙xiè xiè谢谢bǎo luó保罗lǎo shī老师jīng lǐ经理tuán duì团队xié zhù协助yī qǐ一起cè huà策划pāi shè拍摄jiǎn jiē剪接

 tán dào谈到shì pín视频dehuí xiǎng回响shuōyǒu xiē有些shì pín视频deguān kàn观看rén cì人次mángāodeyǒuchāo guò超过10wànpíng jūn平均yǒuhǎoqiānréndànwán quán完全zhù zhòng注重guān kàn观看rén cì人次yǒushí jiān时间yǒuxīndiǎn zi点子jiùhuìyòng xīn用心zuò

TikTokshì pín视频rú hé如何jīng
 rú hé如何zhì zuò制作xī yǐn吸引réndeTikTokshì pín视频

 tái quán dào跆拳道hǎo shǒu好手huángmíngwěifēn xiǎng分享sāntiē shì贴士
nèi róng内容yàoguān zhòng观众yǒu suǒ有所gòng míng共鸣gǎn tóng shēn shòu感同身受
èryàozhēn shí真实yòngshǒu jī手机pāishì pín视频xū yào需要hěnguìdeshè xiàng jī摄像机bù yào不要yǒuguǎng gào广告gǎn
sānjìn liàng尽量yòngrè mén热门yīn yuè音乐trending musiczhè yàng这样gèngkě néng可能dēng shàng登上tuī jiàn推荐shì pín视频rànggèng duō更多rénkàn dào看到zuò pǐn作品

 chénwěijùnrèn wéi认为shì pín视频deqiánmiǎozuìzhòng yào重要nèi róng内容yàotè bié特别xīn xiān新鲜yǒu qù有趣zhòng yào重要deshìyàobǎo chí保持zhèng miàn正面bù yào不要tàizhuān zhù专注diǎnzànguān kàn观看rén shù人数tàichén mí沉迷jué de觉得shìzhǒngbù hǎo不好desī wéi思维mó shì模式

 jì zhě记者qǐng jiào请教TikTokxīn jiā pō新加坡yòng hù用户yùn yíng运营jīng lǐ经理chényuèlíngjiàn yì建议chuàng zuò zhě创作者zàizuò pǐn作品zhōngzhǎnxiànzì wǒ自我cóng ér从而zhǎo dào找到zì jǐ自己deshǎn guāng diǎn闪光点zhǐ chū指出shòuhuān yíng欢迎deshì pín视频wǎng wǎng往往jiǎn dān简单xū yào需要guò fèn过分jiǎn jí剪辑dà duō大多yòngshǒu jī手机pāi shè拍摄chényuèlíngtí yì提议chuàng zuò zhě创作者tòu guò透过tàn suǒ探索yè miàn页面discover pagecān yù参与dāng zhōng当中deyóu xì游戏tiǎo zhàn挑战viral challengesbìngzhù rù注入zì wǒ自我fēng gé风格ràngshì pín视频gèngdú tè独特gèngyǒuxìnggǔ lì鼓励chuàng zuò zhě创作者shí bù shí时不时fēn xiǎng分享rì cháng日常shēng huó生活zhè yàng这样gèngnéngzhuā zhù抓住TikTokwǎng mín网民dexīn