新闻 > 本地 > 沉浸于梵高的艺术世界

Self-portrait with bandaged ear,1889年
(互联网)

(互联网)
Portrait de l'artiste sans barbe,1889年
(互联网)
Sunflower, 1888-1889
(档案照)

The Starry Night, 1889年
Previous Next

chén jìn沉浸fàngāodeshùshìjiè

08.03.2023

报道:谢尚怡

 zàiquán qiú全球30duō ge多个chéng shì城市chéng gōng成功jǔ xíng举行defàngāochén jìn沉浸shìtǐ yàn体验shùzhǎn(Van Gogh: The Immersive Experience),zhōng yú终于lái dào来到lexīn jiā pō新加坡zàidà jiā大家kànzhǎnqiánxiānláikē pǔ科普yǒu guān有关zhè wèi这位shùshīdezhī shi知识ba

shuíshìfàngāo
 fàngāoshìshùshǐshàngzuìzhù míng著名derén wù人物zhī yī之一shìkāi zhǎn开展hòuyìn xiàng pài印象派huàfēngdexiān qū先驱

 fàngāodeshùchéngjiùlái zì来自dà dǎn大胆pèi sè配色deshǐ yòng使用dòng gǎn动感shí zú十足debǐ chù笔触jīng rén惊人dechuàng zuò创作sù dù速度duìhuì huà绘画bào yǒu抱有zhewú bǐ无比fēng kuáng疯狂dezhuī qiú追求wú lùn无论shìpíng jìng平静dexiāng xià乡下shēng huó生活hái shì还是pǔ tōng普通deyè kōng夜空zàibǐ xià笔下dōunéngbiàn de变得huó líng huó xiàn活灵活现

 fàngāodequán míng全名wèiVincent Van Gogh。Van Goghchú le除了shìxìng shì姓氏lǐ tou里头yǐn cáng隐藏lezǔ jí祖籍deyuánshēngde“van”zàihé lán yǔ荷兰语deyì si意思shìlái zì来自”,“Gogh”(gāoshìwèi yú位于dé guó德国deyī gè一个xiǎo chéng小城fàngāojiā zú家族zài16shì jì世纪cóngnà lǐ那里qiān jū迁居dàohé lán荷兰yīn cǐ因此demíng zi名字cóngzì miàn字面yì si意思lái kàn来看shìlái zì来自gāodewénsēn”,míng zi名字tòu lù透露lezǔ jí祖籍dedì zhǐ地址

fàngāoshìdiǎn xíng典型bèiè sǐ饿死dehuà jiā画家”?
 zàidà jiā大家derèn zhī认知zhōngfàngāoyī shēng一生yù yù郁郁dé zhì得志yī zhí一直guòzheqióng chóu liáo dǎo穷愁潦倒deshēng huó生活zài shì在世shízhīmài chū卖出huàzuò

 zài37suìjiùshìzuì hòu最后derì zi日子shìzàijīng shén bìng yuàn精神病院dù guò度过chuán wén传闻yīnjīng shen精神shī cháng失常zì jǐ自己deyòuěrdiàoháiwèizì jǐ自己huàxiàbēng dài绷带deěr duo耳朵dezì huà xiàng自画像》。

 fàngāozuì hòu最后deyī zhí一直shìchuán yán传言shuōfā bìng发病zhōngdecháo zhe朝着zì jǐ自己defù bù腹部kāileqiāngérqù shì去世jiùmǎnhuà tán画坛zhèbù xìng不幸deqiǎo hé巧合gèngtū xiǎn凸显leyī shēng一生dekǎn kě坎坷

 jǐn guǎn尽管dehuì huà绘画shēng yá生涯bēi cǎn悲惨qiěduǎn zàn短暂dàncóngzàihuàzuòshǐ yòng使用deyán sè颜色chōng mǎn充满jī qíng激情debǐ chù笔触ràngrénhū lüè忽略lefàngāoshēng huó生活zhōngdebù xìng不幸

fàngāoyǒunǎ xiē哪些chū míng出名dezuò pǐn作品
 fàngāoyī shēng一生suī rán虽然duǎn zàn短暂zhēn zhèng真正jìn rù进入shùshēngzhǐ yǒu只有shíniándàndechuàng zuò lì创作力jīng rén惊人yī shēng一生gònghuì zhì绘制le900duōyóuhuàzuòpǐn1100sù miáo素描huì huà绘画píng jūn平均jiànzuòpǐnhuāchāo guò超过36xiǎo shí小时wán chéng完成

1. fàngāozì huà xiàng自画像
 dāndānfàngāozì jǐ自己dezì huà xiàng自画像jiùyǒuduō36jì zǎi记载lezhǐ shì只是wài biǎo外表shàngdebiàn huà变化cóngyán sè颜色huàfēngdebù tóng不同nénggǎn shòu感受dàolezuò huà作画dāng xià当下denèi xīn内心huó dòng活动

 《méihú xū胡须dezì huà xiàng自画像shìfàngāozuì hòu最后zì huà xiàng自画像zài2017niándepāi mài huì拍卖会shàng78wànměi yuán美元yuē100duōwànxīnyuánchéng jiāo成交

2. xiàng rì kuí向日葵xì liè系列
 lìng wài另外fàngāodexiàng rì kuí向日葵xì liè系列hè hè yǒu míng赫赫有名zài1888niánzhì1889nián jiān年间yī gòng一共chuàng zuò创作lemiáo huì描绘xiàng rì kuí向日葵dehuàzuòchéng xiàn呈现lexiàng rì kuí向日葵yóushèng kāi盛开dàidiāo xiè凋谢degè gè各个jiē duàn阶段

 qù nián去年liǎngmíngdài biǎo代表tíng zhǐ停止rán yóu燃油shǐ yòng使用”(Just Stop Oil)deshì wēi zhě示威者duìzàilún dūn伦敦guó jiā国家shùguǎnzhǎn chū展出dexiàng rì kuí向日葵fān qié番茄tāngjiè yǐ借以duìyīngguózhèngwú shì无视qì hòu气候wèn tí问题biǎo dá表达kàng yì抗议xìng hǎo幸好huàzuòbèibō li玻璃píngbǎo hù保护méi yǒu没有shòu dào受到sǔn huài损坏

3. xīng kōng星空
 tí dào提到fàngāozuìzhù míng著名dezuò pǐn作品fēixīng kōng星空shǔjǐn guǎn尽管zhèshìlì shǐ历史shàngzuìyǒujià zhí价值deyì shù pǐn艺术品zhī yī之一dànfàngāosì hū似乎gè rén个人rèn wéi认为zhèhuàshìshī bài失败deshí yàn实验

 shì shí shàng事实上fàngāodāng shí当时bìngméi yǒu没有gěizhèhuàqǔ míng取名duìfàngāolái shuō来说zhèhuàzuòshìyè jiān夜间xí zuò习作”。zàixiětónghuà jiā画家āi mǐ ěr埃米尔·(Emile Bernard)dexìn jiàn信件zhōngshuō dào说道:“gěirú guǒ如果fēiyàojiāyī gè一个míng zi名字demíng zi名字yīng gāi应该jiào zuò叫做shī bài失败》。

 Van Gogh: The Immersive Experience“梵高:沉浸式体验”艺术展览(新加坡站),将艺术家作品的图像投射到墙壁、天花板和地板上,呈现360度的艺术视觉盛宴。除了投影,展览还有很多互动活动,参观者能一次过体验梵高的300多件作品。地点:    圣淘沙名胜世界(Resort World Sentosa), B1 Forum

日期:    即日起至10月中旬

票价:(儿童)15元;(成人)24元

               
VR体验额外收费