新闻 > 校园 > 编采比赛百花齐放
华义中学的黄筱媛(左至右)、李佳昕和林馨蕾为作品的版面设计苦思冥想。
图片:受访者提供
Previous Next

biāncǎibǐ sài比赛bǎi huā qí fàng百花齐放

28.09.2022

报道:林思慧

 quán guó全国zhōng xué中学biāncǎibǐ sài比赛zài cì再次chuàngxiàxīnjì lù纪录gòngshōu dào收到lái zì来自63suǒzhōng xué中学de103fènbiāncǎizuò pǐn作品shìniánláizuò pǐn作品shù liàng数量zuìduōde

 jīn nián今年quán guó全国zhōng xué中学biāncǎibǐ sài比赛niándezhǔwèiměi”,gāoniánwèiliǎngshì jiè世界”。zhǔ tí主题deguǎng kuò广阔xìngràngjīn nián今年dezuò pǐn作品gèng wéi更为bǎi huā qí fàng百花齐放xué sheng学生menjìn qíng尽情defā huī发挥chuàng yì创意xuǎn zé选择legè zi各自gǎnxìng qu兴趣detí cái题材bǎn miàn shè jì版面设计bù jū yī gé不拘一格ràngpíng shěn评审menkànhuāleyǎn


lián xù连续sānniándé jiǎng得奖

 huò dé获得gāoniánjīn jiǎng金奖dezuò pǐn作品shìhuázhōng xué中学dezhào liàng照亮xīng xing星星fēng bì封闭jiè》,zhèpiānbào dào报道tóng shí同时háihuòdé le得了zuì jiā最佳pái bǎn排版jiǎng”。

 fù zé负责bǎn miàn shè jì版面设计dejiāxīnhuázhōngsānyǐ jīng已经shìsānniáncān yù参与qù nián去年tóng xué同学decān sài参赛zuò pǐn作品méishì jué视觉néngyíngshì jiè世界huòdé le得了niándejīn jiǎng金奖érniáncān sài参赛dezuò pǐn作品huò dé获得sānděngjiǎngdejiā jì佳绩

 bèiwènshìrú hé如何jìn bù进步shén sù神速jiāxīnbiǎo shì表示bǎn miàn shè jì版面设计degòu sī构思hěnzhòng yào重要

 “gāngkāi shǐ开始zhīzhī dào知道wén zì文字fàng zài放在bǎn miàn版面shàngrán hòu然后yòngyī xiē一些tú piàn图片diǎn zhuì点缀hòu lái后来fā xiàn发现ràngbǎnmiàndeshè jì设计gèngtiēnèi róng内容huìshǐ使zhěng gè整个zuò pǐn作品gèng hǎo更好wǒ men我们debào dào报道shìguān yú关于zì bì zhèng自闭症hái tóng孩童yú shì于是shàng wǎng上网zhǎolehěn duō很多xiāng guān相关dehuàzuòzuì hòu最后dé dào得到lelíng gǎn灵感


biāo tí标题shìdiǎn jīng点睛zhī

 huò dé获得niányī děng jiǎng一等奖dezuò pǐn作品zǒu guò走过lù guò路过 bù yào不要cuò guò错过dānpíngbiāo tí标题jiùxī yǐn吸引lepíng shěn评审mendezhù yì注意yīn cǐ因此huòdé le得了zuì jiā最佳biāo tí标题jiǎng”。

 xīn jiā pō新加坡nǚ zǐ女子xué xiào学校zhōngèrdexièdèngnìngbiǎo shì表示cháng cháng常常zàidiàn shì电视shàngtīng dào听到zhèhuàzàixiǎngbiāo tí标题deshí hòu时候jué de觉得tā men他们debào dào报道hěntiē qiè贴切jiùháo bù yóu yù毫不犹豫deshǐ yòng使用le

 “wǒ men我们kě néng可能céng jīng曾经dōujīng guò经过yī xiē一些bì huà壁画dànkě néng可能zǒu guò走过lù guò路过rán hòu然后jiùcuò guò错过lewǒ men我们xī wàng希望dà jiā大家guòwǒ men我们dezuò pǐn作品zhī hòu之后kě yǐ可以bù yào不要zàicuò guò错过zhè xiē这些yǐn cáng隐藏zàijiē dào街道zhōngdeměi

 jīn nián今年dedé jiǎng得奖zuò pǐn作品jiāngjié chéng结成diàn zǐ shū电子书chū bǎn出版bìngjiāngzài10yuè29debān jiǎng颁奖zhī hòu之后shàng xiàn上线

 quán guó全国zhōng xué中学biāncǎibǐ sài比赛yóudòu hào逗号》、tuī guǎng推广huá wén华文xué xí学习wěi yuán huì委员会xīn mín新民zhōng xué中学zhǔ bàn主办

 liǎngfènjīn jiǎng金奖zuò pǐn作品kān dēng刊登zài16zhì21


niándejiǎngmíngdān

jīn jiǎng金奖
 huá zhōng华中xuézhōng yú忠于zì jǐ自己 chéngměi》(shēn dù深度bào dào报道

yī děng jiǎng一等奖
 shènglièzhōng xué中学zhāixiàkǒuzhào zì xìn自信dezuìměi》(zuì jiā最佳tí cái题材
 wén lǐ文礼zhōng xué中学xiǎoshēn bǎn身板 néng liàng能量
 xīn jiā pō新加坡nǚ zǐ女子xué xiào学校zǒu guò走过lù guò路过 bù yào不要cuò guò错过》(zuì jiā最佳biāo tí标题

èr děng jiǎng二等奖
 zhōng zhèng中正zhōng xué中学yì shùn义顺)《juérén shēng人生měi
 zhōng zhèng中正zhōng xué中学zǒngxiào)《huá lì华丽debiànshēn——chǒu lòu丑陋delā jī垃圾yǒuměi lì美丽detiān
 nánqiáozhōng xué中学zuìměiyánghóng
 yuánzhōng xué中学diǎn liàng点亮shī chéng狮城 yīn wèi因为yǒu
 xīnkē jì科技zhōng xué中学měi miào美妙qínshēngbèi hòu背后deqiǎo jiàng巧匠zhīshǒu》(zuì jiā最佳pái bǎn排版

sānděngjiǎng
 zhōng huá中华zhōng xué中学shǒu hù守护měi lì美丽dexiào róng笑容
 gōngjiāozhōng xué中学hún——qiānbǎiniánláidedōng fāng东方zhì huì智慧
 jūn gǎng军港zhōng xué中学wāngmendetiān shǐ天使
 huázhōng xué中学chú yì厨艺wèiměi chúwèishàng
 shèngxiàoqiǎo shǒu巧手zài zào再造huán bǎo环保 lā jī垃圾biànfèiwèibǎo
 jī dū基督tángzhōng xué中学bài xù败絮wài jīn yù金玉qí zhōng其中
 xīn jiā pō新加坡tǐ yù体育xué xiào学校měizhīwèiměi dí美的zhuī qiú追求dài jià代价
 lái fó shì莱佛士shū yuàn书院měirénshēng

biǎo yáng表扬jiǎng
 nán huá南华zhōng xué中学jiāyǒushì——màn tán漫谈huá zú华族chuán tǒng传统hūn lǐ婚礼zhīměi》(wǎng luò网络rén qì人气jiǎng
 péidàozhōng xué中学liú shì流逝deshí jiān时间 bù biàn不变derén qíng人情wèi dào味道
 jī dū基督tángzhōng xué中学yōu zhì优质jiàn shè建设 zhùjiùhuī huáng辉煌
 gǎngzhōng xué中学biéwèitiēbiāo qiān标签měigāiyóudìng yì定义
 měiměi nǚ美女xiàozhōng xué中学)《měiměi yīnrénérzhāng
 kāngbǎizhōng xué中学zì lǜ自律wú dí无敌 chūjuéměi
 zhōng xué中学měi
 xīn mín新民zhōng xué中学píngchángxīn píngfán shì凡事
 huàzhōng xué中学wèimèng xiǎng梦想zuòzì jǐ自己zuìměi
 zhǎng lǎo huì长老会zhōng xué中学zhěng róng整容bú shì不是wèi le为了měigāoniándejiǎngmíngdān

jīn jiǎng金奖
 huázhōng xué中学zhào liàng照亮xīng xing星星fēng bì封闭jiè》(zuì jiā最佳pái bǎn排版

yī děng jiǎng一等奖
 yuánzhōng xué中学shǒu hù守护lái zì来自xīng xing星星de
 xīnkē jì科技zhōng xué中学yuányǔ zhòu宇宙yuányǔ zhòu宇宙》(shēn dù深度bào dào报道
 huāfēiwèizhōng xué中学yǎn qián眼前delìngyī gè一个shì jiè世界》(zuì jiā最佳biāo tí标题

èr děng jiǎng二等奖
 xīnzhōng xué中学yè wǎn夜晚tóng bái tiān白天diàn gōng电工——yóu zǒu游走liǎngshì jiè世界derén shēng人生》(zuì jiā最佳tí cái题材
 nán yáng南洋nǚ zǐ女子zhōngxuéxiàoxiāng jiāo相交depíng xíng xiàn平行线
 kāngbǎizhōng xué中学měi lì美丽detuì biàn蜕变——hǎizhōngnì zhuǎn逆转rén shēng人生
 hǎi xīng海星zhōng xué中学bù tóng不同shì jiè世界 tóng yàng同样jīng cǎi精彩——xiàoVSnánxiào
 dàn mǎ xī淡马锡chū jí初级xué yuàn学院hāinà gè那个zì jǐ自己

sānděngjiǎng
 zhōng zhèng中正zhōng xué中学yì shùn义顺)《yī míng jīng rén一鸣惊人 “”“yuèlóng mén龙门
 gōngjiāozhōng xué中学zhǔ——zhǒngshēn fèn身份liǎngshì jiè世界
 huá qiáo华侨zhōng xué中学qǐ dòng启动yì shù艺术zhīyǎn jiē kāi揭开líng hún灵魂zhīchuāng
 kāngpéizhōng xué中学xiǎngshuōdehuà
 xīn mín新民zhōng xué中学zhēn shí真实xū nǐ虚拟yī biān一边cáishìzhēnde
 qúnzhōng xué中学yì qíng疫情shìmó guǐ魔鬼
 lái fó shì莱佛士shū yuàn书院《“shuāng miàn双面shī chéng狮城——xīn cháo新潮shāng chǎng商场chuán tǒng传统diàn

biǎo yáng表扬jiǎng
 zhōng zhèng中正zhōng xué中学zǒngxiào)《bāo róng包容dànwàng
 guāngyángzhōng xué中学shí dài时代dezhì huàn置换
 nán yáng南洋nǚ zǐ女子zhōngxuéxiàoyī gè一个bù néng不能shǎo——lǎo rén老人shǔshìjiè
 shènglièzhōng xué中学mò shēng陌生shì jiè世界
 shírénzhōng xué中学wǒ men我们zhèliǎngnián
 měiměi nǚ美女zhōng xué中学tái shàng台上fēn zhōng分钟 táixiàshíniángōng
 wén lǐ文礼zhōng xué中学fēn chéng分成liǎngbàndeshì jiè世界》(wǎng luò网络rén qì人气jiǎng
 huàzhōng xué中学yī gè一个wū yán屋檐 liǎngshì jiè世界
 zhǎng lǎo huì长老会zhōng xué中学yóu xì游戏xiàn shí现实——yòngmó fǎ魔法biànshēnchuàng zào创造