娱乐 > 专题报道 > 香港近月来的新歌好感伤
《救命歌》用两只手来表现紧急感(唱片封面,左上,顺时钟方向);郑秀文(MV截图),方皓玟(面簿),My Little Airport(面簿),容祖儿(MV截图),郑欣宜(MV截图)近月发表的歌曲都让人听了感伤。   
Previous Next

xiāng gǎng香港jìnyuèláidexīnhǎogǎn shāng感伤

28.12.2019

洪铭铧 (联合早报)

xiāng gǎng香港fǎnxiūyùn dòng运动rǎo rǎng扰攘fèi téng沸腾lebànniánwèixiāng gǎng香港nǚ gē shǒu女歌手jìnyuèláifā biǎo发表dexīndōuxiǎn de显得huī àn灰暗fǎn yìng反映dāng qián当前xiāng gǎng香港shè huì社会dejí tǐ集体qíng xù情绪ér qiě而且huòmínghuòàn dì暗地zhān rǎn沾染shàngzhèng zhì政治sè cǎi色彩kàn kan看看zhè xiē这些gē cí歌词tīngtīngqǔ diào曲调jiùfǎng fú仿佛guànglexiāng gǎng香港

xiāng gǎng香港chū shēng出生deshè huì社会guān chá zhě观察者míngyǒng chāng永昌gào sù告诉lián hé wǎn bào联合晚报gē qǔ歌曲fǎn yìng反映shí dài时代shìxiāng gǎng香港liú xíng gē qǔ流行歌曲deyī guàn一贯chuán tǒng传统lì rú例如zǎo qī早期yǒuguānjiédebàn jīn bā liǎng半斤八两fǎn yìng反映dǎ gōng zǎi打工仔xīn shēng心声zhēndedōng fāng东方zhīzhūmiáo shù描述zhōng guó中国táo nàn逃难yí mín移民zàixiāng gǎng香港luò dì落地shēnggēnxiāng gǎng香港yīnrénzài1989niántiān ān mén天安门shì jiàn事件fā shēng发生hòuchuàng zuò创作duōshǒuzhēng qǔ争取mín zhǔ民主zì yóu自由wéi zhǔ为主demín yùn民运gē qǔ歌曲děng

shuōjìn qī近期zhè xiē这些bǐ jiào比较bēi guān悲观degē qǔ歌曲zhǔn què准确fǎn yìng反映dāng xià当下xiāng gǎng香港réndepǔ biàn普遍xīn qíng心情tā men他们tōng guò通过gē qǔ歌曲yī fāng miàn一方面shū fā抒发gǎn shòu感受yī fāng miàn一方面sī kǎo思考zì jǐ自己zàimiàn duì面对zhè yàng这样deshè huì社会xíng shì形势rú hé如何chùbǐ rú比如yàozuòyī gè一个zěn yàng怎样derényǒng gǎn勇敢hái shì还是qiè nuò怯懦bǎo chí保持lè guān乐观hái shì还是rèn qīng认清xiàn shí现实zhè yàng这样desī kǎo思考duìdāng qián当前xiāng gǎng香港lái shuō来说rèn wéi认为shìzhòng yào重要deyǒu zhù yú有助于bāng zhù帮助gǎng rén港人zǒu chū走出kùn jìng困境

zǎozài2014niánxièāndegē qǔ歌曲jī dàn鸡蛋gāo yáng羔羊jiāmíngyǐ jīng已经shìyǔ sǎn雨伞yùn dòng运动dedài biǎo zuò代表作bǐ rú比如gē cí歌词yòngjī dàn鸡蛋shíqiángfēn bié分别dài biǎo代表píng mín平民zhèng fǔ政府diǎnchūrén men人们duìyī guó liǎng zhì一国两制dexìn rèn信任wēigǎnshèn zhì甚至gǔ lì鼓励dà jiā大家fèn qǐ奋起kàng zhēng抗争huò shì或是shù shuō述说gè rén个人wèi le为了lǐ xiǎng理想chū mén出门hòuméi yǒu没有huí jiā回家yǐng shè影射zàiyùn dòng运动zhōngdexī shēng zhě牺牲者dōuràngrénchùshāng qíng伤情

zhèngxīnjiù mìng救命
zhèshǒuyàoshuōdeshìréndōunán miǎn难免huìpèngshàngjué wàng绝望gū dú孤独wú zhù无助kě néng可能shìqīn rén亲人lí kāi离开shì yè事业shī bài失败qíng chǎng情场shòuchuànghuòqióngdàoméifànchījì rán既然kāiwéi yǒu唯有xuǎn zé选择miàn duì面对wéi yǒu唯有zì jiù自救jiù mìng救命quànrén men人们rú hé如何jī jí积极miàn duì面对zhīxiǎngzàizuìhēi àn黑暗deshí kè时刻péizhetīng zhě听者yī qǐ一起huī àn灰暗zhī wài之外qí shí其实gěirénzhǒngxīn líng心灵wèi jiè慰藉

zhèngxiùwénwǒ men我们dōushìzhè yàng这样zhǎng dà长大de
gē cí歌词zhǐ chū指出rén shēng人生bù yì不易huìnián lǎo年老huìshēng bìng生病huìkōng xū空虚chú le除了huán jìng环境hùn luàn混乱zhèngxiùwénjīn nián今年jīng lì经历lǎo gong老公zhìānxiǎosānhuángxīnyǐngdelúnliànbèi pàn背叛hōng dòng轰动quānzàiwài jiè外界degāo dù高度guān zhù关注xiàpíng hé平和dechàngchūduìzhǎng dà长大delǐ jiě理解gē cí歌词shuíhái shì还是yī duì一对fǎng fú仿佛duì yú对于liàn rén恋人guān xì关系yǒufānbù zhī不知shì fǒu是否tiàotuōzhí zhuó执着dejiàn jiě见解zhì yú至于hènyuàndōuzhòng yào重要sì hū似乎fǎn yìng反映yǐ jīng已经kuān shù宽恕lefàn cuò犯错zhědāngchàngchūzhì huì智慧shìchén zhuó沉着miàn duì面对shífǎng fú仿佛jiù shì就是xiàn shí现实zhōngkuān hóng宽宏lěng jìng冷静chǔ lǐ处理hūn yīn婚姻wēi jī危机denà gè那个qī zǐ妻子fēngyì jìng意境degǎn wù感悟fēi cháng非常wěn hé吻合piě kāi撇开gè rén个人chǔ jìng处境wēn nuǎn温暖defēngduì yú对于bǎo shòu饱受xiàn shí现实jiān áo煎熬derén men人们lái shuō来说yīng gāi应该tǐngyǒuliáo xiào疗效de

róng zǔ ér容祖儿bēi guān悲观shēng wù xué生物学
míngyǒubēi guān悲观kàn sì看似shìshǒuqíng gē情歌dàojìnréngū dú孤独bàndeběn zhì本质liùfēn24miǎodeMVtóuliǎngfēn zhōng分钟wú shēng无声huà miàn画面zhōngyī duì一对nán nǚ男女lèi yǎn泪眼níng shì凝视zuì hòu最后gào bié告别shì yǎn饰演nǚ péng you女朋友deróng zǔ ér容祖儿mǎn liǎn满脸lèi hén泪痕nán péng you男朋友huǎn huǎn缓缓zhànzuì hòu最后píng jìng平静shēn qíng深情yōng bào拥抱chōng mǎn充满shěwú nài无奈xīn tòng心痛

My Little AirportKtóng xué同学
qǔ diào曲调qīng kuài轻快chàngchūxiāng gǎng香港nián qīng rén年轻人dàizhekǒu zhào口罩kàng zhēng抗争shíkǔ zhōng zuò lè苦中作乐dexīn qíng心情dú shù yī zhì独树一帜bù guò不过shàng shù上述yī bān一般gē qǔ歌曲hǎn jiàn罕见deguān jiàn cí关键词zǔ hé组合qǐ lái起来nánfā xiàn发现xiāng gǎng香港jiē tóu街头fēng yān烽烟chù chù处处

fānghàowénrénhuà
chuàng zuò创作nǚ gē shǒu女歌手fānghàowéndexīnzuògē cí歌词xīn là辛辣ànfěngxiānggǎngzhèngzàifǎnxiūyùn dòng运动qī jiān期间jiǎngrénhuàzhèng miàn正面huí yìng回应wèn tí问题miàn duì面对shǔbǎiwànshì wēi zhě示威者desù qiú诉求shì ruò wú dǔ视若无睹qiǎn zé谴责jǐng chá警察bào lì暴力shì jiàn事件gē qǔ歌曲xī yǐn吸引dà liàng大量diǎn jī点击bìngguǎng广shòuchuán méi传媒bào dào报道shìzhèbàn nián半年láizhèng zhì政治biǎo tài表态zuìqīng chu清楚degē qǔ歌曲MVbāo hán包含shè qū社区chōng tū冲突huà miàn画面gē cí歌词yǒucū kǒu粗口bù guò不过zàidiàn tái电台bō chū播出deshìjiébǎnchéng gōng成功huò dé获得jìng zhú竞逐yī xiē一些diàn tái电台jiǎng xiàng奖项dezī gé资格chéng wéi成为jīn nián今年zuìdài biǎo xìng代表性dekàng zhēng抗争gē qǔ歌曲zú yǐ足以pì měi媲美xièān