娱乐 > 艺人访问 > 泰国“小鲜肉”Kongthap Peak全能偶像
年仅20岁的Kongthap Peak兼备唱跳与音乐创作的能力,近期还首次尝试演戏,担任泰剧《爱的判决书》男主角。
(Channel 3 Thailand / BEC World提供)
Kongthap Peak与泰剧阿姐Bella(右)在新剧《爱的判决书》中上演姐弟恋。
(Channel 3 Thailand / BEC World提供)
Kongthap Peak在《爱的判决书》中贡献了两首自创曲,同时展现演技与写歌才华。
(Channel 3 Thailand / BEC World提供)
Previous Next

tài guó泰国xiǎoxiānròu”Kongthap Peakquán néng全能ǒu xiàng偶像

11.08.2021

报道:陈珮雯

  kě néng可能zàiliǎngnián qián年前dehán guó韩国zàotuánjié mù节目Produce X 101zhōngzhù yì注意dàodechàngtiàoshí lì实力kě néng可能shìzàijìn qī近期detàiàidepàn jué shū判决书zhōngjiànzhìdàodeyǎn jì演技xiěcái huá才华niánjǐn20suìyōng yǒu拥有duō zhǒng多种wài yǔ外语néng lì能力deKongthap Peakhuìshìxiàwèixí juǎn席卷guó jì国际detài guó泰国jù xīng巨星maxiāntōng guò通过dòu hào逗号dejiāzhuānfǎng访liǎo jiě了解ba

wènqǐngyòngsānláixíng róng形容zì jǐ自己

Peakkě ài可爱xìng gǎn性感hā hā哈哈

wèncéngcān jiā参加hán guó韩国jié mù节目Produce X 101yǐ jí以及kàn jiàn看见deshēng yīn声音dāng shí当时dezuì dà最大tiǎo zhàn挑战shìshén me什么

Peakyǔ yán zhàng ài语言障碍yīn wèi因为tīngdǒngzhōu wéi周围derénshuōshén me什么rànghěnzì zai自在cān jiā参加Produce X 101zhī qián之前zhīhuāledà yuē大约30xiǎo shí小时è bǔ恶补hán yǔ韩语dànchū hū yì liào出乎意料deshìdehán yǔ韩语jìn bù进步hěn kuài很快jié mù节目pāidàoyī bàn一半shíjiùnénghán yǔ韩语tóngdāng dì当地decān sài zhě参赛者gōng zuò rén yuán工作人员gōu tōng沟通hán guó韩国jiézhìzuòdegāo dù高度zhuān yè专业yǐ jí以及pāi shè拍摄mì jí dù密集度ràngshí fēn十分jīng yà惊讶dì yī cì第一次jiàn dào见到shè yǐng péng摄影棚nèidejù dà巨大wǔ tái舞台jiùxiàletiàodāng shí当时quán tiān全天24xiǎo shí小时dōuyǒushè yǐng jī摄影机gēnzhewǒ men我们zàipéixùnjiānwǒ men我们měi tiān每天zhīshuìxiǎo shí小时gǎn jué感觉shàngshìjiāngliùniándepéi xùn培训liàngdōuyā suō压缩zàibàn nián半年nèiwán chéng完成dànhuànjiǎo dù角度kànzhīhuālebàn nián半年jiùhuò dé获得xiāngděng yú等于liùniándepéi xùn培训jīng yàn经验yǒu yì友谊zhèdiǎnrànghěngǎn ēn感恩

wènzàimù qián目前detàiàidepàn jué shū判决书Dare To Lovezhōngshì yǎn饰演nánzhǔ jué主角QtàiājiěRanee CampenxiǎomíngBellashàng yǎn上演jiěliànjué sè角色běn rén本人yǒuduōxiāng sì相似

PeakzhōngdeQshìjiàn xí见习lǜ shī律师yuán běn原本shìpí qì脾气huǒ bào火爆debù liáng不良shào nián少年dànzàirèn shi认识Bellashì yǎn饰演deTichahòufā fèn发奋xué xí学习xiūfǎ lǜ法律biàn de变得bǐ jiào比较néngkòng zhì控制qíng xù情绪lǐ xìng理性sī kǎo思考xiàn shí现实zhōngdesuàn shì算是lěng jìng冷静bǎndeQliǎdōutǐnghào dòng好动yōu mò幽默dànQgèng jiā更加kàng fèn亢奋yǒuhuó lì活力suǒ yǐ所以tiānpāi shè拍摄xià lái下来wǎng wǎng往往ràngjīng pí lì jìn精疲力尽

wènQzàizhōngyǒuwài hào外号jiàoDek Naa Muenshìshén me什么yì si意思

Peakyì si意思shìbiǎo qíng表情cuò è错愕deshǎxiǎo zi小子zhōngTichajīng cháng经常zhè me这么jiàoQxiàn shí现实zhōngdemánwěn hé吻合gāngcónghán guó韩国huí lái回来pāizhèshíháiwú fǎ无法shì yìng适应dà jiā大家jiǎngtài yǔ泰语defēi kuài飞快sù dù速度suǒ yǐ所以jīng cháng经常huìlù chū露出zhè yàng这样debiǎo qíng表情hā hā哈哈

wènyī mù一幕ràngzuìnán wàng难忘

PeakQduìzheTichatánchàngdeyī mù一幕chǎngchàngdegē qǔ歌曲Every Minuteshìdeshǒuyīn yuè音乐chuàng zuò创作mínghái shì还是Bellabāngdenéngjiāngdeshǒuchuàngxiàn gěi献给dexì jù戏剧duìlái shuō来说hěnyǒu yì有意

wènwèizhèxiělechā qǔ插曲Promise Yougē qǔ歌曲dechuàng zuò创作líng gǎn灵感lái zì来自nǎ lǐ哪里

Peaklíng gǎn灵感lái zì来自zhōngchǎngxià yǔ下雨dāng shí当时Qzàixiǎngjǐn guǎn尽管wèi bì未必néngxīn ài心爱denǚ shēng女生yī zhí一直xiāngliànkāi huā jié guǒ开花结果dànyuàn yì愿意xǔ nuò许诺yǒng yuǎn永远shǒu hù守护zàishēn biān身边deàizhexī wàng希望dà jiā大家néngcóngzhèshǒuzhōnggǎn shòu感受dàoQdenèi xīn内心duìyī xiē一些rénlái shuō来说yǔ tiān雨天huìdài lái带来shāng gǎn伤感dànduìrénlái shuō来说quèkě néng可能dài lái带来níng jìng宁静gǎnshèn zhì甚至shìduìhòucǎi hóng彩虹dedàigǎnyǔ tiān雨天dejiě dú解读fāng shì方式hěn duō很多xiǎngjièyóuzhèshǒuràngbù tóng不同rénchǎn shēng产生gòng míng共鸣

wèntīngBellashuōliǎzàipāi shè拍摄shíjīng cháng经常xiàochǎngnéngfēn xiǎng分享yī xiē一些lì zi例子ma

Peakzhèdexiàochǎnghuā xù花絮néngxiě chéng写成běnshūlehā hā哈哈yǒuchǎngshìliǎzú zú足足xiàochǎngleshí jǐ十几takedāng shí当时wǒ men我们bì xū必须zhí shì直视qián fāng前方qiāo qiāo悄悄duì huà对话dànyǒuliǎxiǎo xīn小心duìwànglejié guǒ结果zhī hòu之后suǒ yǒu所有takedōubiàn chéng变成xiàochǎngNGlìngchǎngshìliǎbèizhīgǒuzhuī gǎn追赶jìng tóu镜头qiánshìQzàibǎo hù保护Tichadànzàijìng tóu镜头xiàshìBellazàibǎo hù保护běn rén本人yǒugǒuzhēngCynophobiaxìng hǎo幸好dāng shí当时yǒubāngshì yìng适应gǒuérdecún zài存在zhèchǎngguò hòu过后degǒuzhēnghuò dé获得gǎi shàn改善xiàn zài现在denéngcháng shì尝试gǒuérgōutòngle

wèncóng11suìkāi shǐ开始jiùdàohǎiwàiliúxuécóngyīng guó英国lún dūn伦敦deSylvia Youngyǎn yì演艺xué yuàn学院bì yè毕业zuìhuái niàn怀念dexiào yuán校园huí yì回忆shìshén me什么liú xué留学jīng lì经历wèidài lái带来nǎ xiē哪些shōu huò收获

Peakzuìhuái niàn怀念zàidōng tiān冬天shípéng yǒu朋友menhé chàng合唱shèng dàn圣诞gē qǔ歌曲chīzháo huǒ着火ròu guì肉桂miàn bāo面包dexiàoyuánshíguāngduìlái shuō来说néngshàng yǎn上演xué yuàn学院shìmèngxiǎngchéngzhēnyīn wèi因为néngxué xí学习suǒàidebiǎo yǎn yì shù表演艺术yòunénghuò dé获得wèi lái未来suǒdexué shù学术zhī shi知识dú zì独自zàiguó wài国外huìràngrénjiā sù加速chéng zhǎng成长yǒu rén有人shuōdeguān diǎn观点tóng líng rén同龄人chéng shú成熟hěn duō很多zhèyīng gāi应该cóng xiǎo从小jiùdàohǎi wài海外niàn shū念书yǒu guān有关yīn cǐ因此nénggèngkuàideshì yìng适应zàiguó wài国外gōng zuò工作deshēng huó生活

wèntīng shuō听说zuì jìn最近zàixué xí学习huá wén华文yǒufā shēng发生shén me什么qù shì趣事ma

Peakjīnniánchūdàoshàng hǎi上海cān jiā参加yǎn yì演艺jí xùn集训yíngqī jiān期间debēi bù背部shòu shāng受伤dāng dì当地yī liáo医疗tuán duì团队wènshì fǒu是否yīn wèi因为zuòlejī liè激烈wǔ dǎo舞蹈dòng zuò动作érshòu shāng受伤shuōyīng gāi应该shìyīn wèi因为wài tou外头tàilěngdǎoshìdewēn dù温度yòujiàogāodeshēn tǐ身体háiméilái de jí来得及shì yìng适应wēn dù温度fǎn chā反差suǒ yǐ所以jī ròu肌肉bǐ jiào比较jiāng yìng僵硬róng yì容易shòu shāng受伤shuōkě néng可能shìyīn wèi因为debēi bāo背包tàizhòngdàndāng shí当时bēi bāo背包jiǎngcuòchéngbāobèitīngqǐ lái起来biàn chéng变成debǎo bèi宝贝yīng hái婴孩tàizhòngsuǒyǒurénxiānshìcuò è错愕rán hòu然后bào xiào爆笑bù zhǐ不止yuán běn原本háigǎoqīngzì jǐ自己shuōcuòshén me什么háideláofányī liáo医疗rén yuán人员bāngjiě shì解释hā hā哈哈