视频 > 校园强打 > 零废生活有多难?

喜欢吃零食的乐旗购买了不少小袋零食,制造了不少塑料包装垃圾。
(林泽锐、陈斌勤摄)
小小的订书针也是一次性垃圾,陈弘毅因此改用回形针来夹作业。
(林泽锐、陈斌勤摄)
由于容易鼻子过敏,陈弘毅表示自己没办法“戒掉”纸巾。
(林泽锐、陈斌勤摄)
Previous Next

língfèishēng huó生活yǒuduōnán

21.04.2021

报道:陈立荷

 huán bǎo环保gài niàn概念duìqīng shào nián青少年lái shuō来说jī hū几乎yǐ jīng已经làn shú烂熟xīndàntā men他们shì fǒu是否néngzhǔ dòng主动jiànxíngjiǎn shǎo减少lā jī垃圾deshēng huó fāng shì生活方式neběn qī本期dòu hào逗号ràngliǎngmíng xué名学shēngcháng shì尝试zhōudelíngfèitiǎo zhàn挑战liǎo jiě了解nián qīng rén年轻人duìzhè zhǒng这种shēng huó fāng shì生活方式dekàn fǎ看法

 hóngzhōng huá中华zhōngsānyī zhí一直xiǎngyǒuzhǒngtuī dòng lì推动力ràngzì jǐ自己kāi shǐ开始huán bǎo环保shuōpíng shí平时méizěn me怎么zhù yì注意zì jǐ自己dechīyòngqíng kuàng情况zǒngjué de觉得zì jǐ自己zhì zào制造lehǎo duō好多bù bì yào不必要defèisuǒ yǐ所以jiùxiǎngtōng guò通过cān jiā参加zhè yàng这样yī gè一个língfèitiǎo zhàn挑战tuī dòng推动zì jǐ自己jiǎn shǎo减少zhì zào制造lā jī垃圾

 suǒ wèi所谓língfèitiǎo zhàn挑战jiù shì就是cháng shì尝试dù guò度过wéi qī为期zhōushǎolā jī垃圾huòlā jī垃圾deshēng huó生活zhàkànzhī xià之下sì hū似乎nánbàn dào办到rán ér然而zhēn zhèng真正kāi shǐ开始tiǎo zhàn挑战hòufā xiàn发现yuán lái原来píng rì平日zì jǐ自己zhì zào制造delā jī垃圾háizhēnbù shǎo不少

chīchūlehěn duō很多lā jī垃圾

 wànshìkāitóunánpíng shí平时xǐ huān喜欢chīlíng shí零食zhuāngyǐn liào饮料dexū yào需要bù shí不时gào sù告诉zì jǐ自己yàobì miǎn避免zhè xiē这些huìchǎn shēng产生lā jī垃圾deyǐn shí饮食xí guàn习惯rán ér然而jí biàn即便tí xǐng提醒lezì jǐ自己quèhái shì还是yǒubǎi mì yī shū百密一疏deshí hòu时候

 jǔ lì举例měi cì每次chīdōng xī东西huò shì或是qí tā其他qíng kuàng情况xiànòngzāngleshǒudōuxǐ huān喜欢yòngzhǐ jīn纸巾shǒuyīn wèi因为yǐ jīng已经chéng wéi成为zhǒngxí guàn习惯děngyì shí意识dàozhè yàng这样huìchǎn shēng产生zhǐ jīn纸巾lā jī垃圾shíwǎng wǎng往往yǐ jīng已经chíle

 yīn wèi因为jué de觉得dàidelíng shí零食kě néng可能huìdǎo zhì导致zì jǐ自己chīgèng duō更多tè dì特地gòu mǎi购买xiǎo dài小袋delíng shí零食láichīběnyǐ wéi以为néngtōng guò通过shǎochīlíng shí零食dá dào达到jiǎnfèidemù dì目的quèfǎn ér反而shǐ使zhì zào制造legèng duō更多debāo zhuāng包装lā jī垃圾zuì hòu最后qīng diǎn清点lā jī垃圾shícáihòuzhīhòujuéfā xiàn发现zì jǐ自己nòng qiǎo chéng zhuō弄巧成拙ràngcōng míng fǎn bèi cōng míng wù聪明反被聪明误

dài dòng带动bà ba爸爸yī qǐ一起jiǎn

 suī rán虽然zhōudelíngfèishēng huó生活guòdepèngpèngquèràngjiàn jiàn渐渐péi yǎng培养leyī xiē一些huán bǎo环保jiǎnfèidexiǎoxí guàn习惯bǐ rú比如xiǎngyòngzhǐ jīn纸巾shǒushíhuìtíng xià停下xiǎng xiang想想shì fǒu是否zhēndexū yào需要yòngzhǐ jīn纸巾néngbù néng不能cè suǒ厕所qīng xǐ清洗wándeyǐnliàoguànnéngchóng xīn重新gān jìng干净zuòchéngqí tā其他yǒu yòng有用dedōng xī东西shèn zhì甚至háizhǔn bèi准备leshuǐfàngfáng jiān房间jiùwèi le为了ràngzì jǐ自己zhuāngyǐn liào饮料lái

 cǐ wài此外jiā rén家人tōng guò通过xíng dòng行动láigěizhù lì助力jiǎn shǎo减少sù liào塑料lā jī垃圾wǒ men我们yī jiā一家zàishíyòng cān用餐mǎiyǐn liào饮料shíbà ba爸爸huìtè dì特地gēntānzhǔshuōbù yào不要xī guǎn吸管dāng shí当时tǐngyì wài意外deyīn wèi因为méi xiǎng dào没想到huìgēn zhe跟着yī qǐ一起jiǎn

 zhōudelíngfèishēng huó生活cháng quèràngyǒulexīngǎn wù感悟

 yǐ qián以前zǒngjué de觉得gè rén个人néngzhì zào制造duō shǎo多少lā jī垃圾nezhùzhù yì注意huán bǎo环保yòuyǒushén me什么guān xì关系xiàn zài现在quèfā xiàn发现zì jǐ自己píng shí平时zhì zào制造delā jī垃圾háibù shǎo不少duì bǐ对比wǎng rì往日zhèzhōudelā jī垃圾shǎolejìn70%dànquèhái yǒu还有yī gè一个lā jī tǒng垃圾桶nà me那么duō

 suī rán虽然zhēn zhèng真正delíngfèishēng huó生活háihěnyuǎndàn shì但是kàn dào看到zì jǐ自己néngzàihuán bǎo环保fāng miàn方面měi tiān每天màijìnxiǎojiùhěnkāi xīn开心

 huìjì xù继续tí xǐng提醒zì jǐ自己bǎo chí保持jiǎnfèidexí guàn习惯xī wàng希望zuì zhōng最终néngyǐng xiǎng影响shēn biān身边derénràngdà jiā大家yī qǐ一起kāi shǐ开始jiǎn shǎo减少zhì zào制造lā jī垃圾

jiǎnfèiyì shí意识 cóngjiā zhōng家中kāi shǐ开始

 jí biàn即便píng rì平日dà bù fen大部分shí jiān时间dōudàizàixuéxiào nèi校内chénhóng yì弘毅huàgāoèrfángshū zhuō书桌xiàdelā jī tǒng垃圾桶zàiduǎn duǎn短短zhōunèiyǐ jīng已经bànmǎnzǐ xì仔细kànjī hū几乎dōushìzhǐ jīn纸巾jiě shì解释zì jǐ自己píng shí平时hěncháng yòng常用zhǐ jīn纸巾shǒu jī手机huī chén灰尘dǎ pēn tì打喷嚏shíbí zi鼻子děng děng等等rú guǒ如果huàn chéng换成shǒu pà手帕měi cì每次yòngwánjí shí及时qīng xǐ清洗hěnróng yì容易zī shēng滋生xì jūn细菌zhǐ jīn纸巾bǐ jiào比较wèi shēng卫生yòufāng biàn方便

 suī rán虽然yì shí意识dàoxiāo hào消耗dezhǐ zhāng纸张yuèduōduìyuán cái liào原材料shù mù树木dekǎn fá砍伐jiùhuìyuèpín fán频繁bù guò不过zàikàn lái看来shù mù树木suàn shì算是zài shēng再生néng yuán能源ér qiě而且zhǐ zhāng纸张shìkě yǐ可以bèijiàng jiě降解desù liào塑料xiāng bǐ相比duìhuán jìng环境desǔn hài损害bǐ jiào比较xiǎo

jiǎnfèiyì shí意识guī gōng归功fù mǔ父母

 hóng yì弘毅shǐ yòng使用zhǐ jīn纸巾deqíng kuàng情况huìràngrénjué de觉得zàihuán bǎo环保shàngméi yǒu没有jìn lì尽力bù guò不过zhèmíngnán hái男孩qí shí其实zàishēnghuódeqí tā其他fāng miàn方面dōumò mò默默jiànxíngzhejiǎn shǎo减少làng fèi浪费zàilì yòng利用delǐ niàn理念bǐ rú比如huìpíng zhuāng瓶装shuǐwánhòubiànzuòshuǐ hú水壶mǎiyǐn liào饮料shíhuìtè bié特别gào sù告诉tānzhǔbù yào不要sù liào塑料xī guǎn吸管bēigàiděngyī cì xìng一次性sù liào塑料xián zhì闲置dezá zhì杂志ná lái拿来zuò wéi作为shí wù食物degé rè隔热diànbù yòng不用dìng shū jī订书机zhuǎn ér转而shǐ yòng使用kě yǐ可以chóng fù重复shǐ yòng使用dehuíxíngzhēnděng děng等等

 zhè xiē这些xiǎo xiǎo小小dehuán bǎo环保jǔ dòng举动guī gōng归功jiā tíng jiāo yù家庭教育deqián yí mò huà潜移默化fù mǔ父母suī rán虽然bú huì不会tè bié特别qiáng diào强调yàohuán bǎo环保zàilì yòng利用dàn shì但是quèhuìshí jì实际xíng dòng行动tǐ xiàn体现shuōbào zhǐ报纸jiā lǐ家里huìná lái拿来zuòcān zhuō餐桌fànhòuyòng lái用来bāo guǒ包裹gānlā jī垃圾huò shì或是shōu jí收集qǐ lái起来màigěijiālóngyǒu shí有时shèn zhì甚至ná lái拿来zuò wéi作为bāo zhuāng zhǐ包装纸yòngzhè xiē这些dōujiàn jiē间接ràngbào zhǐ报纸yǒulegèng duō更多yòng tú用途érbú shì不是kànwán le完了jiùrēnghuíshōuxiāng

tānfāng biàn方便huán bǎo环保

 bù guò不过hóng yì弘毅rèn wéi认为yàochí xù持续jiān chí坚持3Rjiǎn shǎo减少chóng fù重复shǐ yòng使用zàixún huán循环kě néng可能yǒunán dù难度

 dà jiā大家dōuzhī dào知道yàohuán bǎo环保cái néng才能bǎo hù保护dì qiú地球jiǎn shǎo减少lā jī垃圾dechǎn shēng产生cái néng才能yán cháng延长shígāolā jī垃圾máizhìchǎngdeshòu mìng寿命dàn shì但是zhēn zhèng真正zàibù yí yú lì不遗余力jiǎnfèiderénxiāng xìn相信duōjiùwándeniú nǎi牛奶lái shuō来说dà jiā大家huìgèngqīng xiàng倾向zhí jiē直接rēnglā jī tǒng垃圾桶hái shì还是huìhuāshí jiān时间hé zi盒子gān jìng干净chāi kāi拆开yā píng压平lesònghuí shōu回收zhènánxuǎn zé选择yīn wèi因为rénzǒng shì总是gèngxǐ huān喜欢fāng biàn方便

 guān chá观察suī rán虽然guó rén国人dehuán bǎo yì zhì环保意识jiàn jiàn渐渐tí gāo提高dànduì yú对于xué sheng学生qún tǐ群体lái shuō来说yóu yú由于wù zhì物质fāng miàn方面duōyóujiā lǐ家里tí gōng提供suǒ yǐ所以bù shǎo不少rénrèn wéi认为zì jǐ自己bìngméi yǒu没有zhì zuò制作tàiduōlā jī垃圾yīn ér因而bìngjué de觉得xū yào需要é wài额外zhù yì注意lā jī垃圾wèn tí问题

 rén men人们bù dà不大kě néng可能huìwèi le为了jiǎn shǎo减少lā jī垃圾huājīng lì精力shí jiān时间jiū zhèng纠正zì shēn自身deyī xiē一些xí guàn习惯rú guǒ如果jiā lǐ家里méi yǒu没有jiǎnfèiyì shí意识nà me那么língfèizàixué sheng学生qún tǐ群体yàochéng wéi成为gòng shí共识háirèn zhòng dào yuǎn任重道远

 


延伸阅读:《达人传授减废妙招》