Articles > 垃圾化身苏门答腊虎
街头艺术家博尔达鲁目前有240多件艺术作品分布于20多个国家,一些作品强调全球浪费稀缺资源的问题,以及减少、再利用和再循环的必要性。博尔达鲁在滨海湾花园展示的苏门答腊虎装置,是他在亚洲展出的最大型升级再造艺术雕塑。
(李冠卫摄)
Previous Next

lā jī垃圾huà shēn化身mén

02.08.2022

联合早报

  yòngyì shù艺术xù shù叙述kě chí xù fā zhǎn可持续发展dequán guó全国yùn dòng运动xīng qī yī星期一(8yuè1zhǎn kāi展开shǒu xiān首先zàibīn hǎi wān滨海湾huā yuán花园zhǎn shì展示deshìzuògāo、10kuāndeményì shù艺术zhuāng zhì装置yóushì jiè世界zhī míng知名jiē tóu街头yì shù jiā艺术家cǎi yòng采用běn dì本地suǒshōu jí收集dàodelā jī垃圾zhì zuò制作érchéng

  zhè xiàng这项míng wèi名为Trash-Suredequán guó全国yùn dòng运动pèi hé配合2030niánxīn jiā pō新加坡lǜ sè绿色fā zhǎn发展lán tú蓝图zhǐ zài旨在zhī chí支持wǒ guó我国zhuǎn xíng转型chénggènglǜ huà绿化dechéng shì城市
 
  yùn dòng运动yóuruìyín(UBS)hé měi和美zhìdechéng xiàn呈献bìng qiě并且dé dào得到bīn hǎi wān滨海湾huā yuán花园yǒngfā zhǎn发展huánjìngxīn jiā pō新加坡yóuběn dì本地guǎng广gàogōngAdplanetjí tuán集团yǐ jí以及shìjièránjī jīn huì基金会xīn jiā pō新加坡fēn huì分会děngfēi zhèng fǔ非政府zǔ zhī组织dezhī chí支持yùn dòng运动huìzàijīn nián今年wǎnxiēzhǎn kāi展开yì shù艺术bǐ sài比赛gǔ lì鼓励xué sheng学生cān yù参与fèi liào废料shēng jí升级zàizào chéng造成yì shù艺术zuò pǐn作品

  guó wù国务zhèngjiānguó jiā ān quán国家安全tǒngchóuchángzhāngzhìxiánshòuyāowèiyùn dòng运动jiē mù揭幕zhì cí致辞shíshuōxīn jiā pō新加坡suǒchǔ lǐ处理delā jī垃圾zàiguò qù过去40nián nèi年内zēng jiā增加lebèiérhé chù何处zhè xiē这些fèi wù废物shìyī gè一个shí jì实际cún zài存在dewèn tí问题wǒ men我们shōu jí收集lesuǒ yǒu所有delā jī垃圾bìngjiāngdà bù fen大部分zhuǎn huà转化wèinéng liàng能量dànxīn jiā pō新加坡zhǐ yǒu只有yī gè一个máizhìchǎngwèi yú位于shígāoróng nà容纳fén huà焚化chǎnglā jī垃圾zhuǎn huà转化chéngnéng liàng能量shídehuī jìn灰烬wú fǎ无法fén huà焚化delā jī垃圾

  àn zhào按照wǒ guó我国mù qián目前delā jī垃圾zhì zào制造sù dù速度shígāolā jī垃圾máizhìchǎngyù jì预计dào2035niántián mǎn填满zhāngzhìxiánzhǐ chū指出rén men人们xū yào需要gǎi biàn改变kàn dài看待zī yuán资源làng fèi浪费defāng shì方式shǎoyòngshǎodiūbìnglā jī垃圾dàng chéng当成néng gòu能够chóng xīn重新jiā rù加入shēng chǎn生产xún huán循环dezī yuán资源cái néng才能jiǎn qīng减轻wéi yī唯一tiánmáichǎngdefù dān负担jiǎn shǎo减少fén huà焚化lā jī垃圾detànpái fàng排放

  zàibīn hǎi wān滨海湾huā yuán花园zhǎn shì展示deménzhuāng zhì装置yóupú táo yá葡萄牙jiē tóu街头yì shù jiā艺术家ěr(Bordalo II)shè jì设计shìzàiyà zhōu亚洲zhǎn chū展出dezuìdà xíng大型shēng jí升级zài zào再造shùdiāozhǐ zài旨在tí xǐng提醒rén men人们guān qiè关切bǎo yù保育shēng wù生物duō yàng xìng多样性dekè tí课题

  ménzhuāng zhì装置suǒyòngdecái liào材料bāo kuò包括bào fèi报废deliàoguǎnqì chē汽车dǎng ní bǎn挡泥板dǐng péng顶篷ménlún tāi轮胎yǐ jí以及lěng qì jī冷气机tōng fēng通风gàiděng10duō zhǒng多种lā jī垃圾xià lái下来sānniánjiāngzàibīn hǎi wān滨海湾huā yuán花园zhǎn chū展出