视频 > 校园强打 > 我的打工记(上)

方德福自小学三年级开始,几乎每天在母亲位于大巴窑8巷小贩中心的茶水档口帮忙。方德福说在茶水档口帮忙学习到如何礼貌待人,他认为只有礼貌待人,客人才会回头光顾。
制图:侯丽欣 图片:陈福洲(特约摄影)、李姿仪摄、受访者提供
Previous Next

dedǎ gōng打工shàng

17.04.2024

报道:梁子晴

 zǒu chū走出xiào yuán校园jìn rù进入yú lóng hùn zá鱼龙混杂deshè huì社会rú tóng如同shàngchǎngquán xīn全新demào xiǎn冒险yě xǔ也许lǚ tú旅途jiān xīn艰辛dànhuò xǔ或许huìyǒu yì有意xiǎng bu dào想不到deshōu huò收获kàn kan看看liǎngwèinián qīng rén年轻人deshè huì社会chūtǐ yàn体验yǒunǎ xiē哪些suān tián kǔ là酸甜苦辣

 xiàngwánzá jì杂技yī yàng一样chá hú茶壶gāo jǔ高举guò tóu过头fāngguāngyángzhōngèr,14suìchōngpàochá shuǐ茶水kā fēi咖啡shíshén tài zì ruò神态自若jì qiǎo技巧chún shú纯熟zhè wèi这位xiǎolǎo bǎn老板kě yǐ可以pì měi媲美lǎo liàn老练dechá shuǐ茶水tān wèi摊位tóushǒu

 fāngxiǎo xué小学sānnián jí年级kāi shǐ开始jī hū几乎měitiāndōuzàimǔ qīn母亲wèi yú位于dà bā yáo大巴窑8xiàngxiǎo fàn小贩zhōng xīn中心dechá shuǐ茶水dàngkǒubāng máng帮忙chá shuǐ茶水tānfǎng fú仿佛shìdeèrjiāpíng rì平日yī bān一般xià wǔ下午2shí30fēnzuǒ yòu左右xià kè下课hòujiùhuìcóngxué xiào学校jiǎo tà chē脚踏车lái dào来到dàngkǒubāng máng帮忙mǔ qīn母亲dǎ lǐ打理shēng yi生意zhí dào直到wǎn shàng晚上8shíhuí jiā回家

 dāngbèiwènrú hé如何píng héng平衡xué yè学业gōng zuò工作shízì háo自豪deshuō:“tōng cháng通常dōuhuìzàixué xiào学校wán chéng完成gōng kè功课hòucáidàodàngkǒubāng máng帮忙

 “zhè shì这是fènxiǎngrèn zhēn认真duì dài对待degōng zuò工作xiǎngfēn dān分担mā ma妈妈deyā lì压力suǒ yǐ所以dāngmǎn14suìshíjiùlì jí立即xiàngguó jiā国家huán jìng环境zhù cè注册wèitān wèi摊位zhù shǒu助手shuō


zì lǜ自律xué xí学习 shú néng shēng qiǎo熟能生巧

 fāngshuōgāngkāi shǐ开始dàochá shuǐ茶水dàngkǒubāng máng帮忙shíyù dào遇到bù shǎo不少kùn nán困难:“kè rén客人huìyòngfāng yán方言diǎnchá shuǐ茶水tā men他们huìshuō‘siew dai’(shǎotáng)、‘gah dai’(duō táng多糖),kāi shǐ开始huìyǒu xiē有些shǒu máng jiǎo luàn手忙脚乱huìyòngyīng wén英文gēnkè rén客人què rèn确认tā men他们diǎndechá shuǐ茶水zàichōngpào

 huí xiǎng回想gāngkāi shǐ开始xué xí学习cháshíhuìxiānyònglěng shuǐ冷水xué xí学习zàizhǎng wò掌握jī běn gōng基本功hòucáizhèng shì正式yòngchá hú茶壶chōngpàochá shuǐ茶水zàixué xí学习chū qī初期bǎ shǒu把手tàng shāng烫伤háileyī gè一个shuǐ pào水泡

 fāngshuōzì jǐ自己yòngleniánshíjiāncáisuǒ yǒu所有chá shuǐ茶水dezuò fǎ做法xué huì学会wǒ men我们yǒuhěn duō很多yǐn pǐn饮品měizhǒngyǐn pǐn饮品dōuyǒutè dìng特定detiáo pèi调配fāng fǎ方法jué de觉得xué xí学习pàoyǐn pǐn饮品deguān jiàn关键shìzì lǜ自律měitiāndōuhuìzhǔn shí准时dàotān wèi摊位bāng máng帮忙liàn xí练习duōlejiùshàngshǒule


kè rén客人diāo nàn刁难 píng jìng平静yìng duì应对

 fāngrèn wéi认为zàichá shuǐ茶水tān wèi摊位bāng máng帮忙ràngkàn jiàn看见zhēn shí真实deshè huì社会jiàn shi见识dàorén shēng人生bǎitài

 yǒu shí有时huìyù dào遇到kè rén客人shuōpàodechábù hǎo不好yāo qiú要求chóng xīn重新chōngpàogāngkāi shǐ开始gōng zuò工作shíkè rén客人defù miàn负面píng jià评价ràngjué de觉得hěnyǒucuò bài挫败gǎndànjiàn jiàn渐渐demíng bai明白měiréndōuyǒubù tóng不同dekǒu wèi口味jiùkāikànle

 dànyǒu shí hou有时候huìyù dào遇到wú lǐ qǔ nào无理取闹dekè rén客人yǒumíngkè rén客人diǎnlegān zhè甘蔗shuǐxī guǎn吸管chājìnbēi zi杯子shíyòng lì用力guò dù过度dǎo zhì导致bēi zi杯子pò liè破裂yǐn liào饮料lòuchū lái出来shuō:“kè rén客人pò kǒu dà mà破口大骂nǐ men你们zhè gè这个bēi zi杯子’,háibēi zi杯子rēngzàidiànnèimǔ qīn母亲yǐ jīng已经jìn lì尽力gēnjiě shì解释ledànhái shì还是méiyǒu yòng有用

 shuōyù dào遇到tài du态度chàdekè rén客人shíhuìhěnshēng qì生气dànmàn màn慢慢dǒng de懂得tiáo zhěng调整xīn tài心态yòngshēn hū xī深呼吸ràngzì jǐ自己píng jìng平静xià lái下来érbú shì不是duì fāng对方jì xù继续zhēng lùn争论duì fāng对方chǎo jià吵架

 xìng yùn幸运deshìfānghuìyù dào遇到hěn duō很多yǒu shàn友善dekè rén客人yǒukè rén客人shuōpàodekā fēi咖啡xīnghái hǎo还好zhèràngjué de觉得hěnkāi xīn开心gěigèngdelì liang力量jì xù继续chōngpàochá shuǐ茶水kā fēi咖啡ràngjué de觉得zì jǐ自己zuòdeshì qíng事情hěnyǒu yì有意


xué huì学会jiěnán chéng shòu承受yā lì压力

 jīng lì经历guòxiàn shí现实shè huì社会demó liàn磨炼zàiduì bǐ对比xiàoyuánshēnghuófāngshuōzàixué xiào学校dú shū读书jiùwēn shì温室xiǎo huā小花xué xiào学校delǎo shī老师tóng

xuédōubǐ jiào比较yǒu shàn友善hěnyǒunài xīn耐心jiào dǎo教导ràngjué de觉得zàixiàoyuánhuánjìnghěnshū shì舒适

 fāngshuōzàitān wèi摊位degōng zuò工作ràngchéng zhǎng成长biàn de变得gèngjiān qiáng坚强xué huì学会jiě jué解决wèn tí问题zì háo自豪deshuō:“yǐ qián以前debèilǎo shī老师zé mà责骂shíhuìjué de觉得hěnnán shòu难受huìdànzàichá shuǐ茶水dàngkǒugōng zuò工作hòudexīn zàng心脏biàn de变得gèngqiáng dà强大xiàn zài现在jí shǐ即使zàixué xiào学校bèizé mà责骂shínéngyī xiào zhì zhī一笑置之

 jiě jué解决wèn tí问题denéng lì能力yìng yòng应用zàixué yè学业shàng:“yǐ qián以前yù dào遇到kùn nán困难deshǔxuédōuhuìxuǎn zé选择fàng qì放弃dànxiàn zài现在huìjī jí积极jiě jué解决wèn tí问题qīngyánfàng qì放弃shù xué数学chéng jì成绩biànhǎole


chūxiào yuán校园 kāi tuò开拓yǎn jiè眼界

 fāngchú le除了zàitān wèi摊位chōngpàochá shuǐ茶水zhì zuò制作gāo diǎn糕点zàizuì jìn最近niánhuìxiàngxiǎo fàn小贩zhōng xīn中心deshí kè食客shòu mài售卖bào zhǐ报纸

 gǔ lì鼓励nián qīng rén年轻人jǐn zǎo尽早chūxiào yuán校园zhí chǎng职场gōng zuò工作dāngshè huì社会jiùhuìfā xiàn发现shè huì社会xiào yuán校园deyī yàng一样xiàoyuánshēnghuózǒng shì总是měi mǎn美满shùn lì顺利dedànshè huì社会hěncán kù残酷zhè zhǒng这种chōng jī冲击ràngzhèng shì正视zhēn shí真实deshì jiè世界néngràngduōlěi jī累积rén shēng人生jīng yàn经验xué xí学习hé chù何处rén jì guān xì人际关系jiě jué解决xiàn shí现实wèn tí问题

继续阅读:我的打工记(下)关注早报校园IGTelegramTiktok,了解更多有趣内容!